Wie betaalt de rekening?

Wie betaalt de rekening?
Huizen rondom de Kiep zullen in waarde dalen.

Verwarring tijdens een vergadering van het actiecomité Buurt voor Natuur. Want wie kan verantwoordelijk worden gesteld als de verkoopsprijs van de woningen op de Litsebeek dalen door realisatie van de manege op de Kiep?

Waar gaat het om?

Als er een manege op de Kiep komt in de plaats van het huidige bos en groen zullen de woningen op de Litsebeek aan waarde verliezen bij verkoop . Een woning is namelijk minder waard voor een koper als die woning niet langer in een groene omgeving ligt. Zeker als het bos in de achtertuin plaats heeft gemaakt voor wateroverlast, geurhinder, ongedierte en insecten, lawaai, verkeersdrukte, gebrek aan privacy, uitzicht op grauwe muren…. Maar aan wie wordt deze rekening doorgeschoven?

Als de manege wordt gerealiseerd zijn er 3 fases:
fase 1: de huidige situatie: een bos en groen dat achter de percelen van de buurtbewoners ligt.
fase 2: de periode waarin de bomen worden gekapt en er achter de percelen een bouwput ligt, met de nodige hinder van lawaai, stof en inbreuk op de privacy.
fase 3: als er achter het woonhuis een grote, witte prefab constructie ligt op de talud die zorgt voor lawaai, verkeersdrukte, stank…

Stel dat persoon X nu zijn woning op de Litsebeek laat taxeren. Als hij tijdens de bouwfase zijn woning verkoopt laat hij zijn woning vanzelfsprekend opnieuw taxeren.

En ook na de realisatie van de manege laat hij een schatter komen om de waarde van zijn woning te bepalen.
Het verschil in verkoopwaarde gaat X verhalen op de verantwoordelijke(n).

Maar wie is verantwoordelijk / aansprakelijk?

In hoeverre is de partij die faciliteert aansprakelijk? Is het de gemeente die in dit geval faciliteert door de bouwaanvraag goed te keuren? Geeft A.Moors of Moorskeshoeve BVBA de opdracht om over te gaan tot de boskap?Het antwoord op wie verantwoordelijk gesteld moet worden te zijner tijd blijft nu nog onduidelijk. Het is nu ook nog niet van belang. Het is wel goed om te weten dat deze weg door de afzonderlijke bewoners op enig moment bewandeld zal worden.