Watertoetskaart

Al vaker is door bewoners van de Litsebeek aangegeven dat de tuinen nat zijn, een “zompig” gebied.

De kiep is opgegraven kanaalgrond, een leemachtige substantie, moeilijk doorlaatbare grond. Deze grond gaat men voor een groot stuk betonneren. Water zoekt altijd zijn weg, maar soms kan die helaas niet z’n weg vinden. Het niet kunnen vinden van zijn weg heeft te maken met het feit dat het opgespoten grond betreft.

De grond draineert niet! Daar waar nu bomen staan zorgen deze voor een hele grote wateropname kort aan de oppervlakte. Bomen die diep wortelen groeien er niet. Naast opname van water zorgen de wortels van de bomen ook voor een gereguleerde afgifte van het water aan de ondergrond.

Eenmaal de bomen gekapt zijn zal het water de talud afstromen richting Litsebeek en de aangrenzende percelen.

De watertoetskaart maakt inzichtelijk dat het westelijk deel van de Litsebeek tot overstromingsgebied behoort. Het is geen fantasieverhaal mr. Moors.