Locatie

Op onderstaande foto is het betreffende perceel in beeld gebracht.

Het gebied waar het om gaat met rood omlijnt.

De 30.000 vierkante meter worden omsloten door de Hoefaertweg, de Litsebeek en de Vossenkuilstraat.

Van de vier kavels behoren drie percelen tot zgn. parkgebied. Een gedeelte behoort tot het zgn. dagrecreatie gebied. Om dit laatste stuk is het Moorkeshoeve te doen. Hierin zien ze een gaatje in de wetgeving om de manege te kunnen bouwen.

Het gebied ten noorden van de Hoefaertweg is beschermd gebied en bekend onder de naam Bonijnse Bosch. De kavels richting het kanaal vallen ook onder parkgebied.

Men is voornemens om het gehele witte gebied zo goed als geheel te verwoesten door boomkap. De zone dagrecreatie wordt volledig volgebouwd. Vanuit de wet- regelgeving moet er op het moment dat zo een dagrecreatie gebied wordt gebruikt een zgn. groene buffer worden aangelegd in het recreatie gebied. De voorziene buffer wil men in het parkgebied leggen…

Dagrecreatiegebied tot op de centimeter volgebouwd; boomkap in het parkgebied; rechts is geen zwembad maar het infiltratiegebied (kweekvijver voor dazen, muggen, en anderen).