Is recreatiegebied bedoeld om volgebouwd te worden?

Nee, recreatiegebied biedt de mogelijkheid om gebruikt te worden voor invulling van recreatie.

Indien het de wetgever zijn intentie was geweest om zomaar alles te laten gebeuren in zo een gebied had de wetgever er indertijd bouwzone of industriegebied van gemaakt.
In tegenstelling tot de regelgeving in de jaren ’70, een 10 jaarlijkse bijstelling van de gewestplannen, is dat met het gebied waar de “Kiep” deel van uitmaakt nooit gebeurt. Zouden de gewestplannen nu ontworpen worden zouden deze er heel anders uitzien.
Moest er nu een weg worden aangelegd, met bijbehorende brug, zou die niet dwars door een natuurgebied gelegd worden. De “Kiep” maakte eens deel uit van het Bonijtersbos (tegenwoordig deel door Vlaanderen beschermd natuurgebied, en geheel natura2000 gebied). Het is door de aanleg van een brug en weg dat het gebied versnipperd is geraakt.
Het is net met deze reden dat er een Boskaart is gekomen: die versnipperde gebieden bescherming geven. Helaas zijn bij het maken van die boskaart een aantal fouten voortgekomen waardoor ze on hold is gezet. Er wordt nu hard gewerkt aan een nieuwe kaart. Op deze nieuwe kaart moet de “Kiep” zijn plekje krijgen.

De stelling dat het recreatiegebied volgebouwd mag worden heeft buurt voor natuur onlangs op nog een andere plek vernomen. Het is een stelling die getuigt van weinig, of eigenlijk geen visie. De landelijke politiek is zich er ter dege van bewust dat er een halt toegeroepen moet worden aan verdere vernietiging van natuur.

B.