Info: BuurtvoorNatuur en de Kiep

Een veilige plek voor de Kiep

Maart 2017 ontvingen de bewoners van de Litsebeek in Eigenbilzen een aangetekende brief waarin te kennen werd gegeven dat een lokale aannemer een stedenbouwkundige aanvraag had ingediend voor de bouw van een mega manage in het natuurgebied De Kiep (30.000 vierkante meter). Tegen deze aanvraag werden tal van bezwaren ingediend met als resultaat dat de gemeente de vergunning moest weigeren.

Maandag 26 juni 2017 heeft de burgemeester en schepenen van de gemeente Bilzen een negatief advies gegeven voor de stedenbouwkundige aanvraag voor de implementering van een manege op de Kiep. In haar persbericht heeft de gemeente aangegeven dat naast de ingediende bezwaren door bewoners en natuurverenigingen de ontheffing door het Agentschap Natuur en bos voor de boskap niet is afgegeven. De reden hiervoor is dat het gebied van een te grote ecologische, landschappelijke en natuurwaarde is.
 Het actiecomitee Buurt voor natuur zet zich nu in voor een blijvende bescherming van het gebied. Deze bescherming kan o.a. bestaan uit een RUP en/of opname op de boskaart van Joke Schauvliege die momenteel herzien wordt. Om dit doel te bereiken zal er o.a. overleg gezocht worden met zowel de eigenaar van de gronden als ook de gemeente. De leuze “geen boskap op de Kiep voor manege” heeft inmiddels plaats gemaakt voor: “Een veilige plek voor de Kiep”.