Ik hoef u niet als gebuur

Ik wist niet goe om wel of niet een berichtje te sturen naar uw site. Ik ben naar die infoavond geweest en heb me gestoord aan de manier hoe met ons werd omgegaan. Ik dacht hoe haalt die Moors in zijn hoofd om zo te doen met zijn rotopmerkingen. Wil hij ruzie uitlokken.  Mij is duidelijk geworden dat die man verrek aan alles en iedereen heeft. Als die mag gaan bouwen is het einde zoek. Ik hoef u niet als gebuur. hoeft geen naam bij