Hoezo hypocriet

Op de webpagina van Limburg Landschap heeft de VZW bij projecten het project “Interregproject ‘2B Connect: Biodiversiteit en bedrijventerreinen” vermeld. Dit is een project dat met Europese subsidiegelden tot stand is gekomen. Doelstelling is om de groene infrastructuur op en rond bedrijventerreinen een meer natuurgerichte invulling te geven zodat het echt een meerwaarde oplevert voor de biodiversiteit…

Dit is een mooi initiatief. Maar hoe verhoudt zich dit tot medewerking verlenen (door verkoop van gronden) aan de boskap van 30.000m2 bos waarbij de lokale biodiversiteit totaal om zeep wordt geholpen? Dit met de wetenschap dat er ook nog eens een milieubelastende activiteit gaat plaats vinden!

Op de ene plaats wordt een groene oase omgetoverd in een bedrijventerrein zonder biodiversiteit en een op een andere plaats wordt een bedrijventerrein zonder biodiversiteit omgetoverd tot een locatie met biodiversiteit…

Wie snapt dit nu nog? Is toch hypocriet.

B.