Hoe groen is fusiegemeente Bilzen?

Een post van een van de leden van het actiecomité op de facebookpagina ” Ge zijt van Hoeselt als ge…” Niet alleen werd de post verwijderd. Het lid werd gelijk uit de groep gegooid. Als reden werd aangegeven dat de post van iemand van buiten Hoeselt betreft en dat de hij geen betrekking zou hebben op Hoeselt. Als lezer kunt ge dat goed zelf bepalen. De redactie is in ieder geval van mening dat er wel degelijk raakvlakken zijn.

Hoe groen is fusiegemeente Bilzen?

Op korte termijn nemen de burgemeester en schepenen van Bilzen een besluit inzake de stedenbouwkundige aanvraag voor de bouw van een manege. Voor de bouw van deze manege moet er 30.000m2 bos worden gekapt. De locatie is lokaal bekend onder de naam de “Kiep” en is gelegen nabij het grensgebied Eigenbilzen/Gellik.

De “Kiep”, waarvan verdere ontwikkeling in de huidige gemeentelijke plannen geen sprake is, is in handen van natuurvereniging Limburg landschap VZW. Deze natuurvereniging zet de “Kiep” weg als van niet van waarde zijnde gebied. Gelukkig denken natuurverenigingen als Natuurpunt en Orchis hier anders over. Samen met de Koepel hebben ook deze natuurverenigingen bezwaar aangetekend tegen de vernietiging van dit stuk natuur. Normaal gesproken trekken natuurverenigingen samen op in het beleid om natuurgebieden te beschermen. Mogelijk dat de prijs die Limburg Landschap VZW, 350.000 euro, hun op deze bizarre gedachten heeft gebracht om het gebied te verpatsen als de ondernemer de vereiste vergunningen krijgt.

In het 42 pagina’s dikke bezwaarschrift van de bewoners komen naast bezwaren tegen het vernietigen van de lokale natuur ook zaken als overlast voor de mensen (water/geluid/stank/verkeer/etc.) aan de orde. Hoe gaat de fusiegemeente Bilzen om met gefundeerde bezwaren van bewoners? Hebben dit soort gegronde bezwaren voorrang boven de ondernemerslust van een enkeling die tijdens een infoavond aangeeft de manege voor zijn dochter te willen bouwen om zodoende haar droom te laten uitkomen?

Fusies in het algemeen zijn zeer complex. Of dit nu om een fusie van bedrijven of in dit geval van overheden gaat. Specifiek complex in het geval van deze boskap is dat de gemeente Hoeselt subsidie verleend aan een natuurorganisatie die lijkt te handelen in bos/natuurgronden (de gemeente Hoeselt is hiervan in kennis gesteld); de fusiepartner op haar beurt laat veel aanbestedingen verrichten door de ondernemer die de aanvraag in Bilzen heeft gedaan… Hoe staan de nu afzonderlijke gemeentes hierin? Hoe zou een fusiegemeente hierin staan?

De natuur en de bewoners van de Litsebeek lijken een “speelbal” in een netwerk te zijn. Een situatie waarvoor ze niet hebben gekozen. Het feit dat in de jaren ’70 van de vorige eeuw de toenmalige wetgever het nodig vond om gronden aan te duiden als recreatiegebied zorgt nu voor de nodige onzekerheid voor Mens en Natuur. Is geld, macht en prestige dan echt het enige dat telt in 2017?

Spontaan uit de geschetste situatie is een actiecomité ontstaan van buurtbewoners: “Buurt voor natuur”. Inmiddels is er vanuit de media aandacht geweest voor de situatie: Het meest recent is een publicatie van onderzoeksjournalist J.Walraven. In zijn artikel schetst hij objectief waar het om gaat: “Natuurvereniging wil waardevol bos verkopen voor manege” (https://www.apache.be/2017/05/18/natuurvereniging-wil-waardevol-bos-verkopen-voor-manege/?sh=071a4b5cba60cc9d8c9b4-2036238817&ci=pl517). Daarnaast heeft TVL in haar journaal aandacht besteed aan dit dossier: (https://www.tvl.be/nieuws/natuurvereniging-verpatst-beschermd-stuk-natuur-voor-350-000-euro-in-bilzen-44541)

Verdere info is voorhanden op: www.buurtvoornatuur.be. Er is een online petitie tegen deze boskap: http://petitie.be/petitie/behoud-en-bescherm-het-bos-en-de-natuur-op-de-kiep-in-bilzen Via facebook zijn natuurlijk ook zaken te volgen: https://www.facebook.com/Buurtvoornatuur/ Reageren op dit bericht op facebook kan hieronder maar ook via: https://buurtvoornatuur.wixsite.com/contact

Buurt voor natuur heeft geen politieke kleur; Buurt voor natuur is neutraal in het vraagstuk van fusie tussen de gemeentes Hoeselt en Bilzen.

Met vriendelijke groet

Buurt voor Natuur