Gemeentelijk structuurplan

In het gemeentelijk structuurplan is geen melding van een recreatieve uitbating op de Kiep.Gewenste recreatieve structuur