De bewoners van de Litsebeek

De bewoners
De populatie van de Litsebeek is zeer gemengd. Deels bestaat de straat uit oudere bewoners die aan het genieten zijn van hun welverdiende oude dag. Zij zien hun rust en leefomgeving danig verstoord raken. Voor anderen vormt de eigen woning een oude dagsvoorziening. Een oude dagvoorziening die ze in waarde zien dalen.
De jongere gezinnen zien ook hun leefomgeving drastisch veranderen door de ingreep in de natuur. Het leef- en speelgebied van de kinderen wordt verder ingeperkt.
NB er zijn gezinnen bij die pas zeer recent een woning hebben gekocht in de Litsebeek. Niemand is in kennis gesteld van de voorgestelde plannen. Bewoners geven aan dat indien ze dit hadden geweten ze niet tot een koop waren overgegaan. Een gezin woont 18 jaar in de straat. Indertijd hebben ze navraag bij de gemeente gedaan over het bestemmingsplan. Er werd toen medegedeeld dat het een groene zone is waar niet in gebouwd mag worden.