De vergunningsaanvraag door de gemeente is afgekeurd. Dhr. Moors z’n manegeplannen zitten voorlopig in de vuilnisbak.
Buurtvoornatuur wou dan ook graag in overleg gaan met Limburgs Landschap en ook met de gemeente.

Met Limburgs Landschap gaan we in overleg op 24 juli. Zij beseffen inmiddels wel dat ze niet rond Buurtvoornatuur heen kunnen, maar dan nog zitten ze eerst aan tafel met dhr. Moors en de gemeente. We spelen nog altijd tweede viool!

Met de gemeente ligt het nog anders. We hebben de besturende macht 4 vragen gesteld, waaronder: “Bent u voor het behoud van het bos in Eigenbilzen?”
Wel, ze weigeren zich uit te spreken zolang dhr. Moors in beroep kan gaan of dat er mogelijkheden zijn dat dhr. Moors iets kan opstarten, dit zogezegd onder het mom van de “neutraliteit”
Neutraliteit kent z’n grenzen. Neutraliteit past immers niet meer, de gemeente heeft zich al uitgesproken en heeft beslist dat de manege er niet komt,
Ik vind dat de 3 bestuurspartijen nu met ons in overleg moeten gaan. Het is hoog tijd, jullie kunnen ons niet langer meer negeren ! Wij mogen toch wel weten wat uw standpunt is. Ik zou graag ook weten aan wie ik in 2018 een betalend ambt ga verlenen ! Dat is ons belastingsgeld hé !

Ik vind dat ongehoord, N-VA, Open VLD & pro-Bilzen !!! Zijn wij het niet waard ?
Als het een lezersbrief zou zijn, zou ik afsluiten met: een misnoegd burger met wellicht minder opties om voor te stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018!

Is recreatiegebied bedoeld om volgebouwd te worden?

Nee, recreatiegebied biedt de mogelijkheid om gebruikt te worden voor invulling van recreatie.

Indien het de wetgever zijn intentie was geweest om zomaar alles te laten gebeuren in zo een gebied had de wetgever er indertijd bouwzone of industriegebied van gemaakt.
In tegenstelling tot de regelgeving in de jaren ’70, een 10 jaarlijkse bijstelling van de gewestplannen, is dat met het gebied waar de “Kiep” deel van uitmaakt nooit gebeurt. Zouden de gewestplannen nu ontworpen worden zouden deze er heel anders uitzien.
Moest er nu een weg worden aangelegd, met bijbehorende brug, zou die niet dwars door een natuurgebied gelegd worden. De “Kiep” maakte eens deel uit van het Bonijtersbos (tegenwoordig deel door Vlaanderen beschermd natuurgebied, en geheel natura2000 gebied). Het is door de aanleg van een brug en weg dat het gebied versnipperd is geraakt.
Het is net met deze reden dat er een Boskaart is gekomen: die versnipperde gebieden bescherming geven. Helaas zijn bij het maken van die boskaart een aantal fouten voortgekomen waardoor ze on hold is gezet. Er wordt nu hard gewerkt aan een nieuwe kaart. Op deze nieuwe kaart moet de “Kiep” zijn plekje krijgen.

De stelling dat het recreatiegebied volgebouwd mag worden heeft buurt voor natuur onlangs op nog een andere plek vernomen. Het is een stelling die getuigt van weinig, of eigenlijk geen visie. De landelijke politiek is zich er ter dege van bewust dat er een halt toegeroepen moet worden aan verdere vernietiging van natuur.

B.

Moorskeshoeve

Beste Ik wil mezelf even voorstellen,ik ben K. en een enorme paardengek. Ik weet niet of jullie ervan op de hoogte zijn,maar misschien kunnen jullie dit wel even als alternatief voor de plannen van Mr moors aanbieden aan hem. Momenteel staat er een bestaande manege te koop tussen Zutendaal en Lanaken. Deze is volledig in orde en voorzien van al de nodige faciliteiten. Een aankoop van deze manege zou voor Mr moors financieel aantrekkelijker zijn en kan er een mooi stukje natuur behouden worden. Ik steun jullie volledig in jullie strijdt tegen de bouw van deze manege,het is niet haalbaar om er een plaats van te maken om de paarden daar een degelijk onderkomen te geven. Ik hoop dat jullie deze strijdt winnen. Met vriendelijke groet

Hoe groen is fusiegemeente Bilzen?

Een post van een van de leden van het actiecomité op de facebookpagina ” Ge zijt van Hoeselt als ge…” Niet alleen werd de post verwijderd. Het lid werd gelijk uit de groep gegooid. Als reden werd aangegeven dat de post van iemand van buiten Hoeselt betreft en dat de hij geen betrekking zou hebben op Hoeselt. Als lezer kunt ge dat goed zelf bepalen. De redactie is in ieder geval van mening dat er wel degelijk raakvlakken zijn.

Hoe groen is fusiegemeente Bilzen?

Op korte termijn nemen de burgemeester en schepenen van Bilzen een besluit inzake de stedenbouwkundige aanvraag voor de bouw van een manege. Voor de bouw van deze manege moet er 30.000m2 bos worden gekapt. De locatie is lokaal bekend onder de naam de “Kiep” en is gelegen nabij het grensgebied Eigenbilzen/Gellik.

De “Kiep”, waarvan verdere ontwikkeling in de huidige gemeentelijke plannen geen sprake is, is in handen van natuurvereniging Limburg landschap VZW. Deze natuurvereniging zet de “Kiep” weg als van niet van waarde zijnde gebied. Gelukkig denken natuurverenigingen als Natuurpunt en Orchis hier anders over. Samen met de Koepel hebben ook deze natuurverenigingen bezwaar aangetekend tegen de vernietiging van dit stuk natuur. Normaal gesproken trekken natuurverenigingen samen op in het beleid om natuurgebieden te beschermen. Mogelijk dat de prijs die Limburg Landschap VZW, 350.000 euro, hun op deze bizarre gedachten heeft gebracht om het gebied te verpatsen als de ondernemer de vereiste vergunningen krijgt.

In het 42 pagina’s dikke bezwaarschrift van de bewoners komen naast bezwaren tegen het vernietigen van de lokale natuur ook zaken als overlast voor de mensen (water/geluid/stank/verkeer/etc.) aan de orde. Hoe gaat de fusiegemeente Bilzen om met gefundeerde bezwaren van bewoners? Hebben dit soort gegronde bezwaren voorrang boven de ondernemerslust van een enkeling die tijdens een infoavond aangeeft de manege voor zijn dochter te willen bouwen om zodoende haar droom te laten uitkomen?

Fusies in het algemeen zijn zeer complex. Of dit nu om een fusie van bedrijven of in dit geval van overheden gaat. Specifiek complex in het geval van deze boskap is dat de gemeente Hoeselt subsidie verleend aan een natuurorganisatie die lijkt te handelen in bos/natuurgronden (de gemeente Hoeselt is hiervan in kennis gesteld); de fusiepartner op haar beurt laat veel aanbestedingen verrichten door de ondernemer die de aanvraag in Bilzen heeft gedaan… Hoe staan de nu afzonderlijke gemeentes hierin? Hoe zou een fusiegemeente hierin staan?

De natuur en de bewoners van de Litsebeek lijken een “speelbal” in een netwerk te zijn. Een situatie waarvoor ze niet hebben gekozen. Het feit dat in de jaren ’70 van de vorige eeuw de toenmalige wetgever het nodig vond om gronden aan te duiden als recreatiegebied zorgt nu voor de nodige onzekerheid voor Mens en Natuur. Is geld, macht en prestige dan echt het enige dat telt in 2017?

Spontaan uit de geschetste situatie is een actiecomité ontstaan van buurtbewoners: “Buurt voor natuur”. Inmiddels is er vanuit de media aandacht geweest voor de situatie: Het meest recent is een publicatie van onderzoeksjournalist J.Walraven. In zijn artikel schetst hij objectief waar het om gaat: “Natuurvereniging wil waardevol bos verkopen voor manege” (https://www.apache.be/2017/05/18/natuurvereniging-wil-waardevol-bos-verkopen-voor-manege/?sh=071a4b5cba60cc9d8c9b4-2036238817&ci=pl517). Daarnaast heeft TVL in haar journaal aandacht besteed aan dit dossier: (https://www.tvl.be/nieuws/natuurvereniging-verpatst-beschermd-stuk-natuur-voor-350-000-euro-in-bilzen-44541)

Verdere info is voorhanden op: www.buurtvoornatuur.be. Er is een online petitie tegen deze boskap: http://petitie.be/petitie/behoud-en-bescherm-het-bos-en-de-natuur-op-de-kiep-in-bilzen Via facebook zijn natuurlijk ook zaken te volgen: https://www.facebook.com/Buurtvoornatuur/ Reageren op dit bericht op facebook kan hieronder maar ook via: https://buurtvoornatuur.wixsite.com/contact

Buurt voor natuur heeft geen politieke kleur; Buurt voor natuur is neutraal in het vraagstuk van fusie tussen de gemeentes Hoeselt en Bilzen.

Met vriendelijke groet

Buurt voor Natuur

Beste lezers,

In de worden van woordvoerder Frans Verstraeten gaat het hierom een recreatie gebied. Mooi dan kan iedereen gebruik maken van deze “openbare” ruimte. Helaas wordt deze opgeofferd aan een Ondernemer “ oude” stijl die er een manege wil vestigen met 50 stallen het equivalent van 50 koeien, varkens, ezels etc.

Als de stallen zo opgedeeld worden dat iedere stal 2 boxen heeft dan spreekt men snel van 100 paarden. Deze moeten net als alle andere dieren ook eens vrij kunnen lopen . Om zo’n oppervlak te kunnen vullen heeft hij zelfs parkeer gelegenheid nodig, horeca. Anders wordt het als het een stoeterij wordt dan praat je over een fokkerij. Deze paarden moeten eten ( opslagruimte ) en drinken. Mest moet ergens blijven.

Als je de Europese regelgeving erop na houd dan zou de manege/stoeterij minimaal 500 meter van de bewoonde huizen moeten staan, tja ga er maar aanstaan ben je zo een paar duizend vierkante meter kwijt. Betaal je voor meer je krijgt er iets voor terug.

Dan het onderwerp integriteit:

een aannemer mag een brug verbouwen en aansluitend loopt er via allerlei kanalen een procedure om openbare gronden aan te kopen met alle vergunningen die erbij gaan behoren.
Hmmm, dit riekt naar belangen verstrengeling….ik renoveer het openbare werk voor een x bedrag..via openbare aanbesteding ( toch,) als ik op deze recreatie grond…” lees omschrijving “ Limburgs landschap, kan kopen met alle toeters en bellen om een manege/stoeterij te kunnen beginnen.

Beste lezers dit is zo jaren ’70 dit kan echt niet meer…..toen was het zelfs normaal dat je de wethouder en zijn zakenpartners meenam naar de dames van lichte zeden..of een reisje naar Marbella maakte om de deal te beklinken.
Laten we hopen dat de politiek naar de mensen luistert en niet nog verder afstand neemt van zijn kiezers. Waarom vertrouwd de burger zijn politici niet, waarom wil men niet stemmen, waarom stemt men op partijen die schreeuwen hoe komt het toch dat de politici zich niet meer kunnen indentificeren met de kiezer. Wel bv hierom.
Politici kom aub uit uw ivoren toren en luister naar uw kiezer…ze hebben echt iets te vertellen.

Werkgelegenheid ja. Op deze plek nee, er zijn betere alternatieven en leveren minder overlast voor iedereen.

Rommedoux

in de straat toch wel,twee aparte verhalen gehoord. Verleden jaar is er een bewoner geweest die last had van een boom achter zijn tuin. Het achterste gedeelte van de tuin gebruikt hij voor de kweek van eigen groenten. Doordat er ieder bladeren van de hoge boom vielen rotte de groenten op die plaats ieder keer weg. het was onbespreekbaar om takken weg te snoeien. Wat hij wel niet dacht. Nu gaat dezelfde natuurvereniging mee akkoord dat het hele bos wordt gekapt. Een andere buurtbewonder wist te melden dat hem verboden was om een tuinhuisje in het achterste gedeelte van zijn tuin te bouwen omdat het stukje parkgebied was. Nu dreigt de gemeente dan akkoord te gaan met de kap van het hele bos dat park/recreatiegebied is.

van fritekraam naar manege

als toerist in de regio verblijven wij de meeste tijd in belgie. vroeger trokken we er met het gezin op uit naar de ardennen. nu de kinderen uit huis zijn, zijn het meer wandel en fietstochten die we doen.

wat ons altijd heeft verbaast is de grote verscheidenheid waarmee gebouwd mag worden in belgie. zo staat er tussen de villa’s in een keer een caravan waar fritten verkocht worden. of een hypermodern gebouw naast een traditionele villa. op ons kwam dit over als wildgroei, wat ook zijn charme kan hebben hoor. maar verbluft waren we wel als we ergens in een bos een stuk tegen kwamen waar de bulldozer doorheen reed. als we dan een jaar later terug kwamen stond er ineens een villa. achteraf bleek dat heel veel van deze bouwsels illegaal waren. die konden gebouwd worden doordat de verantwoordelijke overheid de andere kant op keek. een aantal jaar geleden kregen we via de t.v. mee dat de overheid een punt zette achter deze praktijken. heel veel van deze bouwwerken werden met de grond gelijk gemaakt.

zo zijn wij een tijd lang te gast geweest bij stalkerwijer. een forelvijver aan de rand van eigenbilzen/zutendaal. het zal een van de laatste bouwsels zijn geweest dat onder dit mom gesloopt werd. ook kwam in het nieuws dat enkele zeer grote bouwsels ontzien werden. de overheid leek de plank mis te slaan doordat het kapitaal werd ontzien. dezelfde vriendjespolitiek die in het verleden mogelijk had gemaakt dat er illegaal gebouwd kon worden zorgde er voor dat er in bepaalde gevallen niet gesloopt werd.

nu ik lees wat er staat te gebeuren aan het kanaal in eigenbilzen zie ik toch dat het regelen van zaakjes nog steeds aan de orde is. betreurenswaardig, en dan druk ik mij zacht uit. met een goed gevulde beurs en connecties dreigt er weer een stuk natuur verloren te gaan. het verschil met 40 jaar geleden is dat het nu blijkbaar legaal mag. een manege bouwen waarvoor heel veel natuur moet verdwijnen. het zal er niet mooier op worden. zoals vroeger een frittekraam naast een villa stond komt er dan nu blijkbaar een lelijke feestgelegenheid in een mooie groene omgeving. de contrasten en willekeur lijkt te blijven bestaan. zowel mijn vrouw als ikzelf hebben jullie petitie getekend. veel sterkte. floor.

Triest

Prachtig natuurgebied, voor velen ook hetgene wat zeer zeker tot hen ‘thuis’ behoort. Dit willen ze in vernietiging brengen voor het enorme project, ‘een mega manege’??. Waar zijn ze mee bezig. Niet alleen de mensen die hieronder zullen lijden maar ook de dieren die hier een thuiskomen hebben.Triest gebeuren en bij deze betuig ik mijn steun voor deze actie!!!

F.

na het zien van de tekeningen op internet kreeg ik het gevoel dat het een grap is. iedere centimeter vol gebouwd. totaal geen ruimte om uit te breiden. een klein toiletblok op een terrein van drie hectare waar ruimte is voor een paar honderd bezoekers. zo kan ik nog wel even doorgaan. het zou mij niets verbazen als moors alle ophef gebruikt om vergunningen af te dwingen in zijn huidige manege. ik heb horen vertellen dat ze daar niet aan alle wettelijke verplichtingen voldoen. of om elders een stuk grond geregeld te krijgen. zo gaat dat. zet hij zijn plannen door moet hij opletten dat zijn bedrijfje niet omkiept op die kiep. zoals gezegd geen uitbreidingsmogelijkheden, alles veel te kort op elkaar geduwd.mocht hij het doorgezet krijgen zal hij vaak de politie aan de deur hebben vanwege overlast. doe normaal moors kijk wat verder en koop wat beters. een nette oude manege, of maak van een krot wat moois. dat moet een aannemer toch kunnen. MvD

Ik stuur een bericht om mijn steun te betuigen aan jullie actie. Het wordt tijd dat de eindeloze vernietiging van onze omgeving eens een halt wordt toegeroepen. Onze overheden schreeuwen keihard als het gaat om vernietiging van natuur in andere verre arme landen. Trouwens de media ook. Prima hoor. Maar als het om het eigen bos in het eigen land gaat wordt er minder hard geschreeuwd. Via achterdeurtjes weet men dan vaak toch zaken erdoor te duwen. De zaak Essers is er een voorbeeld van. Ongelooflijk, er komt dan zelfs een “minister” aan te pas om zaken erdoor heen te duwen. Heel goed dat er mensen zijn die ondanks die lobby de strijd aangaan. J.M.