Ik stuur een bericht om mijn steun te betuigen aan jullie actie. Het wordt tijd dat de eindeloze vernietiging van onze omgeving eens een halt wordt toegeroepen. Onze overheden schreeuwen keihard als het gaat om vernietiging van natuur in andere verre arme landen. Trouwens de media ook. Prima hoor. Maar als het om het eigen bos in het eigen land gaat wordt er minder hard geschreeuwd. Via achterdeurtjes weet men dan vaak toch zaken erdoor te duwen. De zaak Essers is er een voorbeeld van. Ongelooflijk, er komt dan zelfs een “minister” aan te pas om zaken erdoor heen te duwen. Heel goed dat er mensen zijn die ondanks die lobby de strijd aangaan. J.M.

Beste Pieter,

Het heeft tijd in beslag genomen of ik op je reactie zou reageren of niet.
De vele open vragen laten me geen andere keuze.

Ik lees in je reactie dat de gemeente erg begaan is met bosbeheer, prima als dat is. Zoiets vind ik heel erg positief zelfs! Zowel voor de gemeente, zijn reputatie, alsook voor de bevolking.

Waarom moest het dan zover gekomen dat er een actiecomité is opgericht door de bevolking om het bosbeheer te ondersteunen en te behouden?
Waarom werd er niet onmiddellijk een halt geroepen aan het adres van Mhr Moors om dit recreatiegebied om te zetten naar eigen persoonlijk recreatiegebied waar de plaatselijke bevolking niets aan heeft buiten heel veel overlast?
Waarom krijgt natuur plotseling een politieke kleur waar het eigenlijk gewoon natuur wil zijn zoals het altijd is geweest?
Waarom stapt Limburg Landschap VZW in het bootje van eigen profijt -verwijzende naar het bedrag van 350.00€ in hun voordeel- waar je meent dat de gemeente erg begaan is met groenbehoud en bosbouw?

Ik ben zo vrij geweest om jullie klimaatplan van de stad Bilzen te raadplegen zoals je zelf voorstelt.
Hoezo is het project Moorskeshoeve niet tijdens jullie vergadering naar de punten verwezen beschreven volgens jullie bosbeheerplan die haaks staan op zijn plannen? Buiten de naam recreatiegebied loopt er helemaal niets evenwijdig i.v.m. natuurbehoud en de groenhouding van de stad Bilzen!

Ik wil je best geloven maar alles wijst naar een andere evaluatie dan dewelke je aanhaalt.

Als je eigen mening alsook je politieke kleur strookt met deze van het actiecomité,die trouwens geen politieke kleur heeft, dan zou ik me eensgezind maken met dit actiecomité. Me er 100 procent voor inzetten dat die hoeve er NIET komt. Er zijn genoeg opties voor Moorskeshoeve i.p.v. de stijfkoppige vergelijkbare houding van “Mhr Trump” aan te nemen.

P. AlonsoReact

Hoezo hypocriet

Op de webpagina van Limburg Landschap heeft de VZW bij projecten het project “Interregproject ‘2B Connect: Biodiversiteit en bedrijventerreinen” vermeld. Dit is een project dat met Europese subsidiegelden tot stand is gekomen. Doelstelling is om de groene infrastructuur op en rond bedrijventerreinen een meer natuurgerichte invulling te geven zodat het echt een meerwaarde oplevert voor de biodiversiteit…

Dit is een mooi initiatief. Maar hoe verhoudt zich dit tot medewerking verlenen (door verkoop van gronden) aan de boskap van 30.000m2 bos waarbij de lokale biodiversiteit totaal om zeep wordt geholpen? Dit met de wetenschap dat er ook nog eens een milieubelastende activiteit gaat plaats vinden!

Op de ene plaats wordt een groene oase omgetoverd in een bedrijventerrein zonder biodiversiteit en een op een andere plaats wordt een bedrijventerrein zonder biodiversiteit omgetoverd tot een locatie met biodiversiteit…

Wie snapt dit nu nog? Is toch hypocriet.

B.

Ik vraag mij af waarom de gemeente zich nu in een keer zou interesseren voor de Litsebeek. Was het nu verkiezingstijd was het een ander verhaal. Als ik mij goed herinner heeft een gedeelte van het dorp in verkiezingstijd trottoirs gekregen. Toen is ook de electric onder de grond gelegd. Verkiezingen gedaan, gedaan met de modernisering. Was netjes om in plaats van geld uit te geven aan particuliere initiatieven als het oprichten van een manege voor een dochter en eigen gewin geld uit te geven aan de infrastructuur wat van echt algemeen nut is. L.

Beleid gemeente

Beste, de gemeente gaat echt niet tegen haar eigen beleid in groen laten verwijderen. Dat bos bij jullie zal echt wel blijven staan. Kijk maar eens in het gemeentelijk klimaatactieplan van de stad Bilzen. Daar staat in dat de er gezorgd wordt voor meer groen en dat ze de verharde ruimte verminderd. Daar past het verwijderen van het groen bij jullie niet in. Bilzen is groen. Daar staan het N-VA , Open VLD en Pro-Bilzen voor.

Pieter

Ik hoef u niet als gebuur

Ik wist niet goe om wel of niet een berichtje te sturen naar uw site. Ik ben naar die infoavond geweest en heb me gestoord aan de manier hoe met ons werd omgegaan. Ik dacht hoe haalt die Moors in zijn hoofd om zo te doen met zijn rotopmerkingen. Wil hij ruzie uitlokken.  Mij is duidelijk geworden dat die man verrek aan alles en iedereen heeft. Als die mag gaan bouwen is het einde zoek. Ik hoef u niet als gebuur. hoeft geen naam bij

Ik wist niet goe om wel of niet een berichtje te sturen naar jullie site. Ik ben naar die infoavond geweest en heb mij gestoord aan de manier hoe met ons werd omgegaan. Ik dacht hoe haalt die Moors in zijn hoofd om zo te doen met zijn rotopmerkingen. Wil hij ruzie uitlokken. Heel knap dat wij in de zaal ons wel goed hebben gedragen. Mij is duidelijk geworden dat die man verrek aan alles en iedereen heeft. Als die mag gaan bouwen is het einde zoek. Ik hoef je niet als gebuur. hoeft geen naam bij

Grootkapitaal…

Schande dat grootkapitaal alles denkt te kunnen inpalmen!!!!! Een gewone  man wordt opgesloten als hij uit honger een appel steelt, deze mensen pikken voor een habbekrats van €350000 een stuk natuur in voor een (Bedenkelijke hobby/wschl geldgewin) groene zone… Koop maar eens een stukje open ruimte als particulier, je zal het aan € 170 per m2 betalen….
Mja…. Als top politici ermee wegkomen dat ze voor €800000 belastingen mogen ontwijken door procedurefouten… wat wil je…

Francis Brabants

Als paardenliefhebber…

Ja heb zelf ook paarden. Maar ik bekijk het vanuit het standpunt van de achterliggende huizen en gezinnen. Ik zie super graag paarden en alles wat er bij komt, maar om een manege in mijn achtertuin te hebben nee dank u.
Alle hinder wat hier bij komt kijken en het lawaai!
En dan nog het feit dat de paarden niet op een weide kunnen sorry..
Ieder gezond paard heeft weidegang nodig als je durft uit te spreken dat dat niet zo is ken je niks van paarden…
Ik heb lang stage gedaan op een andere manege waar top paarden staan en zelfs die paarden wat miljoenen kosten komen dagelijks op een wei!
Ook de herten en andere dieren wat in dit bos zijn wordt hun ‘thuis’ afgenomen!
Ook het feit dat deze mensen alles klaar krijgen stoort mij enorm!

Annonieme reactie, naam bekend bij de redactie.