Biologische waarderingskaart

De biologische waarderingskaart  is een basisdocument voor iedereen die betrokken is bij natuurbehoud, ruimtelijke planning, etc.
Deze inventarisatie en evaluatie van het biologische milieu gebeurt aan de hand van een vooraf gedefinieerde lijst van karterings­eenheden, die staan voor vegetatietypen, grondgebruik en kleine landschapselementen. De evaluatie is een best professional judgement, gebaseerd op zeldzaamheid, vervangbaarheid, kwetsbaarheid en biologische kwaliteit van de biotopen.
Dit document wordt vaak in overweging genomen bij beleidsbeslissingen.
De kiep in dit geval is overwegend ingekleurd in het fel groene gedeelte. Het is ingeboekt als biologisch zeer waardevol.

Niet alleen spijtig maar ook opvallend dat Limburg Landschap VZW deze mening niet lijkt te delen; of men kent het document niet…

Print kaart is afkomstig van geopunt.be

Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie. Het geoportaal maakt geografische informatie toegankelijk voor overheidsinstanties, burgers, organisaties en bedrijven.