• Gisteren was een spannende dag. De bezwaren zijn ingeleverd. Er is een grote respons geweest. Nu het bezwaar is ingeleverd komt de focus op andere zaken te liggen. Naast een bouwvergunning heeft een bouw”heer” nog een vergunning nodig, de milieuvergunning. De afgelopen periode zijn we meerdere zaken tegengekomen die op een bezwaar duiden in deze richting: het milieu. Zover wij geïnformeerd zijn worden we daar vanuit de wetgeving niet actief bij betrokken. In die zin dat we er een schrijven van krijgen met daarin een mogelijkheid om bezwaar aan te tekenenen. Zodra er meer bekend is over de milieuvergunning wordt er hier aandacht aan besteedt.

 

Delegatie van het actiecomité bij de dienst ruimtelijke ordening voor het inleveren van het bezwaar.