Actueel 12-4-2017

Buurtvoornatuur neemt afstand van het vernielen van het uithangbord waarop de aankondiging wordt gedaan van het voornemen om een manege neer te planten, de sloop van de Kiep. Dit evenals een andere verwijdering van een pro bord. Het uithangbord is in ere hersteld door Sarah van het actiecomité. Het heeft met ons fatsoen te maken.

Ons standpunt blijft!

Het bos wordt niet gekapt!

  • Verdere bestudering van dossier
  • Overleg Buurtvoornatuur
  • Foto toegevoegd met bovenaanzicht manege