Actueel 11-4-2017

Door het actiecomité zijn er al heel wat zaken verzet. Om een indruk te geven hiervan worden hier de meest recente benoemd:

Het verheugt ons dat de reacties op gang beginnen te komen; zie “reacties” voor het complete overzicht. Er heeft een update plaats gevonden in deze rubriek.

Verder is er contact geweest met een drukker om een flyer te laten drukken. We verwachten deze week nog de flyer bij de mensen te kunnen afleveren .

Ook heeft er een verdere verdieping plaatsgevonden in de bezwarenprocedure. Volgende week vrijdag is de uiterste inleverdatum van het bezwaar. Verdere info m.b.t dit punt volgt nog.

Tijdens de infoavond van 3-4-2017 zijn er een aantal reacties van de bewoners gekomen naar aanleiding van een getoonde tekening tijdens de presentatie. Het beeld moest de aanwezigen inzichtelijk maken dat er van de manege niets te zien valt. Dit zou met het gezichtsveld te maken hebben. Enkele bewoners reageerden hier behoorlijk op. Ze gaven aan dat ze nu vanuit hun living zelfs de Hoefaertweg kunnen zien liggen. Door het team Moorskeshoeve werd dit weerlegt met de opmerking dat je al op het dak moet gaan staan om ook maar iets te kunnen zien.

Vandaag is het actiecomité met een fotocamera op pad gegaan om e.e.a. te controleren. Het resultaat is onthutsend. Er zijn bewoners die straks het voorrecht en genot krijgen om recht tegen de witte prefab constructie te mogen opkijken.  Nee, deze foto is niet vanaf het dak genomen.