Aanvullend op flyer

Steun ons door de petitie te tekenen

 De Kiep met natuur vs Manege  in PDF formaat

De Kiep met natuur vs Manege

Een aantal zaken op een rij

 

De Kiep nu: De Kiep straks:
Zingende vogels in de tuin

 

Het hinniken van 50 paarden; tweemaal per dag 50 paarden die tegen de deuren stampen als het voedertijd is; tijdens het weekend het geronk van talloze auto’s;
’s avonds mooi donker

 

’s avonds het uitzicht op een wit geverfde prefab constructie; in en rond een manege wordt niet in het donker gewerkt; lampen van auto’s die richting of in onze huizen schijnen als ze zich een weg manoeuvreren om van het terrein af te komen.
in de avonduren weinig verkeer op de weg

 

Het gebruik zal met name in de avond en het weekend liggen als de mensen vrij zijn. Behoorlijke toename van verkeer tijdens de avond en weekends.
geen wild parkeren in de straten

 

Wild parkeren voor de deur omdat de parkeerruimte op het terrein ver beneden de maat is.
Dieren (reeën, vossen, uilen, vleermuizen, salamanders, kikkers, etc.) die hun toevlucht zoeken en vinden op de Kiep Talloze dieren die de dood gaan vinden door de bouw van de manege, maar ook na de bouw omdat ze niet meer weg kunnen vluchten in het gebied op de Kiep als ze op de weg zijn geraakt. Ze lopen tegen de omheining van de manege aan.

 

50 paarden produceren al snel 75 ton paardenmest per jaar. Deze mest moet ergens worden opgeslagen. Hiervoor zijn open mestbakken bedacht die worden afgesloten middels een zeil. Deze mestopslag is voorzien op 20m!!!! Van onze tuinen. De vliegen, dazen, muizen en overig ongedierte gaan de tijd van hun leven tegenmoet. Enkele bewoners gaan recht tegen deze opslag aankijken. Er werd gesproken over afgedekte mestopslag tijdens de infoavond, totdat deze dia voorbijkwam. De afdekking bestaat uit een zeil. Hoe zit dit bij een stortbui, waar loopt dat water naartoe?

Het cafetaria

Tijdens de infoavond van 3 april j.l. gaf dhr.Moors aan dat het niet de bedoeling is om een feestzaal te beginnen bij de manege omdat er voldoende gelegenheden in Eigenbilzen zijn…

De ruimte die voorzien is bij de manege:

Een vloeroppervlakte van +/-500m2! Op de tekeningen is te zien dat dit ruimte biedt aan: 37 tafels voor 4 personen (148 zitplaatsen) / 2 grote togen met in totaliteit 38 barkrukken (38 zitplaatsen) / Een ruime keuken / Toiletten / Voldoende ruimte om extra tafels te plaatsen of een dansje te doen

Welk cafetaria of kroeg heeft dit aantal zitplaatsen? Parkeerruimte voor 30 personenauto’s die volgens de info bij de bestektekeningen zijn voor het personeel en iemand die op bezoek komt.

Gedaan met de rust als hier een feestje met d.j. bezig is. Dit komt de nachtrust niet ten goede. Wat betekent deze geluidsoverlast voor de dieren die 10 meter verderop in een beschermde zone denken te wonen?

Wat betekent dit voor het verkeer als het cafetaria sluit en al dat volk zijn weg naar zijn auto zoekt en de weg opgaat? Gebeuren er al niet genoeg ongelukken op de Hoefaertweg? Wat voor een extra stoot aan uitlaatgassen gaat daar de lucht in?

Wateroverlast

 Gedeeltes van de Litsebeek hebben veel last van wateroverlast. De gemeente weet dit, het is op de kaarten aangeduid. Het grondwater staat hier hoog. Als het een paar dagen regent worden de tuinen tegen de Kiep aan nat, we zakken soms weg in de eigen grond bij langdurige regenval.

De bomen van de wortels houden veel water vast, water verdampt ook voordat het de grond probeert in te trekken. De bomen die er staan hebben heel veel water nodig om te kunnen blijven leven en groeien. Als de bomen weg zijn en het terrein is voorzien van een harde ondergrond zal er behoorlijk wat veranderen. De opslagtanks waar tijdens de infoavond over verteld word dienen voor de opvang van het hemelwater dat op de daken van de manege en stallen terecht komt. Water zoekt zijn weg naar lager gelegen gebieden, onze percelen.

Wie heeft dit al niet mogen beleven in de achtertuin?

Het alternatief is een afgeschermd gebied waar hier geen ruimte meer voor is.

Ons wegennetwerk (de infrastructuur)

 Via welke wegen moeten straks de paarden af- en aangevoerd worden? Langs welke wegen gaan leveranciers met hun camion komen? Hoe komen al die bezoekers in de manege terecht?

De toegangswegen:

  • Via de dorpsstraat in Gellik vervolgens over de hoefaertweg. De dorpsstraat in Gellik is een drukke straat. De Hoefaertweg door natuurgebied.
  • Via Mopertingen richting Eigenbilzen, langs de basisschoolVia ons dorp; er is nu al vaak geen doorkomen aan. Hoe moet je je soms een weg manoeuvreren door de dorpsstraat?
  • Via Munsterbilzen; een smalle en hobbelige weg die nu al levensgevaarlijk is.
  • Via Hoelbeek, een lange route door de dorpskern met onderweg een basisschool.

Op de meeste toegangswegen geld een verbod voor boven 3 ½ ton. Paardentrailers worden voortgetrokken door grote zware auto’s. Vaak worden paarden vervoerd in grote camions. De druk op de wegen zal toenemen; hiermee neemt de onveiligheid voor mens en dier behoorlijk toe.

De prijzen van onze woningen waar we hard voor moeten werken

Wie draait op voor deze kostenpost? Dhr. Moors heeft tijdens de infoavond te kennen gegeven dit niet van plan te zijn. Hij stelde ertegenover dat de huizen in prijs zullen stijgen. Ondanks deze stellige overtuiging toonde hij zich niet bereidt om een compensatie van geleden verlies contractueel vast te leggen. Waarom, omdat hij wel beter weet.

Binnen de bewoners van de Litsebeek zijn er genoeg mensen die zelf, familie en/of vrienden hebben die de paardesport een warm hart zijn toebedeeld. Vraag deze mensen of ze in de achtertuin een manege willen en antwoord zal eensgezind NEE zijn.

Beter een goede buur dan een verre vriend

 Tijdens de infoavond:

  • is menigeen geschrokken hoe er met mensen werd omgegaan door “het team Moorskeshoeve”. Een voorbeeld hiervan is toen iemand uit de zaal aangaf dat er gevreesd wordt dat ze moeten verhuizen omdat gezinsleden een allergie hebben voor paardenhaar; het alternatief dat geboden was om onder een glazen stolp te gaan zitten.
  • werd ons medegedeeld dat we geen last hebben van stank vanwege de goede luchtafzuiging (luchtafzuiging veroorzaakt een zachte constante brom) en het feit dat de wind niet richting onze huizen staat. Als inwoners weten we drommels goed waar die wind in de regel vandaan komt. Van de Kiep richting onze huizen.
  • passeerde er een tekening die duidelijk moest maken dat onze privacy en het gezichtsveld geen nadelen ondervinden van de Manege. Toen er vanuit de aanwezigen werd aangegeven dat de voorstelling niet klopt omdat men nu tijdens de winter de Hoefaertweg ziet liggen werd dit weggewuifd met de mededeling dat mensen op het dak moeten gaan staan om de 10 meter hoge manege te kunnen zien.
  • Een handreiking van de bewoners om samen aan tafel te gaan zitten werd van de hand gedaan: ieder moest maar zijn eigen weg gaan.

Het zijn slechts enkele voorbeelden. De aanwezigen van de infoavond weten wel beter.

Als het doorzetten van de eigen zin, de genoegens van een vader en dochter, zonder blikken of blozen wordt doorgezet over de rug van talloze gezinnen en natuur roept dit zeker vraagtekens op. Wie staat te wachten op zo een buur?

Wat als de vergunning eenmaal binnen is…

Tot slot

Een opmerking die we vaker te horen krijgen: “ze doen toch wat ze willen”. Als er geen bezwaar wordt aangetekend wel!

Dit is het moment om de stem te laten horen. Teken bezwaar aan. Uiterste inleverdatum van het bezwaar is vrijdag ochtend 21 april (in de brief is 23 april vermeld, aangezien dit een zondag is zal het uiterlijk vrijdag 21 april afgeleverd moeten worden).

Het actiecomité heeft de afgelopen periode heel veel argumenten verzameld. Deze argumenten worden nu verwerkt in een bezwaarschrift. Zodra het bezwaarschrift compleet is nemen we vanuit het comité contact op met de direct betrokken bewoners bij dit megaproject. Bewoners die wij niet rechtstreeks benaderd krijgen op dat moment kunnen contact met ons opnemen i.v.m. het aantekenen van het bezwaar.

De opsomming is bij lange na niet compleet. In het bezwaarschrift zullen tal van andere argumenten passeren.

We staan niet alleen in onze strijd. Ook van buiten wordt er bezwaar aangetekend, er zijn natuurverenigingen die hebben aangegeven dit te zullen doen!

Samen staan we sterk!

actiecomité

Buurt voor natuur