De vergunningsaanvraag door de gemeente is afgekeurd. Dhr. Moors z’n manegeplannen zitten voorlopig in de vuilnisbak.
Buurtvoornatuur wou dan ook graag in overleg gaan met Limburgs Landschap en ook met de gemeente.

Met Limburgs Landschap gaan we in overleg op 24 juli. Zij beseffen inmiddels wel dat ze niet rond Buurtvoornatuur heen kunnen, maar dan nog zitten ze eerst aan tafel met dhr. Moors en de gemeente. We spelen nog altijd tweede viool!

Met de gemeente ligt het nog anders. We hebben de besturende macht 4 vragen gesteld, waaronder: “Bent u voor het behoud van het bos in Eigenbilzen?”
Wel, ze weigeren zich uit te spreken zolang dhr. Moors in beroep kan gaan of dat er mogelijkheden zijn dat dhr. Moors iets kan opstarten, dit zogezegd onder het mom van de “neutraliteit”
Neutraliteit kent z’n grenzen. Neutraliteit past immers niet meer, de gemeente heeft zich al uitgesproken en heeft beslist dat de manege er niet komt,
Ik vind dat de 3 bestuurspartijen nu met ons in overleg moeten gaan. Het is hoog tijd, jullie kunnen ons niet langer meer negeren ! Wij mogen toch wel weten wat uw standpunt is. Ik zou graag ook weten aan wie ik in 2018 een betalend ambt ga verlenen ! Dat is ons belastingsgeld hé !

Ik vind dat ongehoord, N-VA, Open VLD & pro-Bilzen !!! Zijn wij het niet waard ?
Als het een lezersbrief zou zijn, zou ik afsluiten met: een misnoegd burger met wellicht minder opties om voor te stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018!