Ik vraag mij af waarom de gemeente zich nu in een keer zou interesseren voor de Litsebeek. Was het nu verkiezingstijd was het een ander verhaal. Als ik mij goed herinner heeft een gedeelte van het dorp in verkiezingstijd trottoirs gekregen. Toen is ook de electric onder de grond gelegd. Verkiezingen gedaan, gedaan met de modernisering. Was netjes om in plaats van geld uit te geven aan particuliere initiatieven als het oprichten van een manege voor een dochter en eigen gewin geld uit te geven aan de infrastructuur wat van echt algemeen nut is. L.