Ik wist niet goe om wel of niet een berichtje te sturen naar jullie site. Ik ben naar die infoavond geweest en heb mij gestoord aan de manier hoe met ons werd omgegaan. Ik dacht hoe haalt die Moors in zijn hoofd om zo te doen met zijn rotopmerkingen. Wil hij ruzie uitlokken. Heel knap dat wij in de zaal ons wel goed hebben gedragen. Mij is duidelijk geworden dat die man verrek aan alles en iedereen heeft. Als die mag gaan bouwen is het einde zoek. Ik hoef je niet als gebuur. hoeft geen naam bij