Home

Een veilige plek voor de Kiep

De leuze “geen boskap op de Kiep voor manege” heeft inmiddels plaats gemaakt voor: “Een veilige plek voor de Kiep”.

Maandag 26 juni j.l. heeft de burgemeester en schepenen van de gemeente Bilzen een negatief advies gegeven voor de stedenbouwkundige aanvraag voor de implementering van een manege op de Kiep. In haar persbericht heeft de gemeente aangegeven dat naast de ingediende bezwaren door bewoners en natuurverenigingen de ontheffing door het Agentschap Natuur en bos voor de boskap niet is afgegeven. De reden hiervoor is dat het gebied van een te grote ecologische, landschappelijke en natuurwaarde is.

Het actiecomité Buurt voor natuur zet zich nu in voor een blijvende bescherming van het gebied. Deze bescherming kan o.a. bestaan uit een RUP en/of opname op de boskaart van Joke Schauvliege die momenteel herzien wordt. Om dit doel te bereiken zal er o.a. overleg plaatsvinden met zowel de eigenaar van de gronden als ook de gemeente. Spijtig genoeg wekt Lila niet de indruk om enige haast te maken met het afronden van dit dossier…het geld zal wel blijven aantrekken!

Een linkje naar de oude hoofdpagina;  Van harte nodige wij U uit om de pagina “actueel” te lezen!

Deze internetpagina is een initiatief van het actiecomité. Voor het melden van onvolkomenheden en het verstrekken van aanvullende informatie kunt U mailen naar info@buurtvoornatuur.be

Steun ons door de online petitie te tekenen!