Welkom op de vernieuwde webpagina van BuurtvoorNatuur

Tijdens onze strijd voor het behoud van de Kiep in Eigenbilzen werd ons al snel duidelijk dat de strijd die wij voeren niet de enige is die gevoerd wordt voor het behoud van de natuur. Buurtvoornatuur vecht nog steeds voor het behoud van het bos op de Kiep, maar op deze vernieuwde website geven we ook aandacht aan andere natuurgebieden en bossen die vernietigd dreigen te worden. Want alleen SAMEN kunnen we een verschil maken! Daarnaast doet BuurtvoorNatuur nog meer: we willen ook mensen met elkaar verbinden door activiteiten te organiseren die gericht zijn op onze omgeving, natuur en mens.

Erkenning van de Kiep als natuurreservaat

Geheel onverwachts bereikte ons het nieuws dat De Kiep bij ministerieel besluit is erkend als natuurreservaat. Het wordt daarmee opgenomen in de Munstervallei, een van de natuurgebieden die Limburgs Landschap in beheer heeft. Een beter begin van 2020 hadden wij ons niet kunnen wensen!

Milieuprijs 2019

Donderdag 28 November heeft de uitreiking van de prijs voor boom van het jaar Bilzen en de milieuprijs 2019 Bilzen plaats gevonden. We voelden ons zeer vereerd vanwege de nominatie voor de milieuprijs Bilzen 2019. Na de boeiende uiteenzetting over de genomineerde bomen door Katrien Bruggeman (voorzitter milieuraad/ALEBI) werd de winnende boom bekend gemaakt. Een mooie degelijke 100 jaar oude rode beuk.

Vervolgens werden de genomineerden voor de milieuprijs voorgedragen. Hierbij werd ingezoomd op activiteiten uit het verleden en het heden. Bij BuurtvoorNatuur kwam de strijd om het voortbestaan van de Kiep aan de orde; zoals jullie wellicht weten maken wij ons hard voor een RUP voor het gebied waardoor het voortbestaan van dit jonge bos in ontwikkeling toch wat meer zekerheid heeft. Heel leuk om het verhaal van BuurtvoorNatuur terug te mogen horen tijdens deze uitreiking. Ook werd belicht dat we ons inzetten voor buurtwerking.

Tijdens de uiteenzetting werd medegedeeld dat BuurtvoorNatuur deel mag gaan uitmaken van de Milieuraad. Een van onze jongere leden, Lizzy Meijers, neemt deze taak binnen de milieuraad op zich. Trots, apetrots, zijn we op deze benoeming. Als BuurtvoorNatuur wensen we haar heel veel succes.

 

Klimaatboom zoekt tuin

Bomen, ze zijn zo belangrijk!

Klimaatboom zoekt tuin - Bilzen, Hoeselt, Riemst
maandag, december 2, 2019
19u30 - 22u00

Wil jij meer weten over de positieve eigenschappen van bomen in functie van klimaat, gezondheid, natuur en economie? Ben jij benieuwd welke boom je best kiest voor jouw tuin, hoe je een boom moet planten en onderhouden en hoe je een boomspiegel inricht? Kom er dan alles over te weten tijdens de Infoavond “Klimaatboom zoekt tuin”.

Centrum Duurzaam Groen organiseert  deze infoavond in het kader van de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’ waarbij de inwoners van provincie Limburg en Diest na hun deelname aan de infoavond een kortingsbon ontvangen ter waarde van 20 euro. Met deze bon krijg je korting bij de aankoop van een klimaatboom bij een deelnemende handelaar.

De infoavond is gratis en gaat door in CC De Kimpel, Kleine zaal, Eikenlaan 25, 3740 Bilzen.

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---

Wat loopt daar de straat s avonds laat? Gespot in een van de tuinen aan de Litsebeek. Met dank aan Jos voor het ter beschikking stellen van de foto. Naast dassen worden er regelmatig vossen en andere viervoeters gezien. Een tijd geleden werden er sporen van een bever gevonden, richting hoefaertweg.  BuurtvoorNatuur is ontzettend blij dat de Kiep is gered voor de sloop.

 

September 2019

Verleden week heeft BuurtvoorNatuur een ronde rondom de Kiep gemaakt om "zwerfvuil" op te ruimen. Ondanks de wegwerkzaamheden aan de hoefaertweg wisten we toch noch vier zakken vuilnis op te halen. Wat we zoal tegenkwamen...  De tent die we tegenkwamen was een stuk kleiner, maar toch.

De nodige blikjes bier, plastic flessen, plastic, nog meer plastic, en iemand vond het nodig om zijn ontlasting op de Kiep te doen - het papier waaide rond.

BBQ

Ook dit jaar hielden we vast aan de traditie, om naast de nieuwjaarsborrel, ook een buurt-BBQ voor de bewoners van de Litsebeek te houden. Deze ging door op zaterdag 17 augustus in het Schuurke aan de Schaaienbosstraat.

Zo'n 50-tal buurtbewoners (van jong tot oud) hebben genoten van spijs en drank. Ook de aangeboden volksspelen waren "een schot in de roos", vooral bij "jeugdigen" uit het gezelschap. De "ouderen" hebben zich dan meer gericht op het eens bijgebabbeld geraken met die buren, die ze reeds een tijdje niet meer gesproken hadden.

We kijken reeds uit naar de volgende editie.

Update

Afgelopen maanden is het stil geweest op onze webpagina. Dit wil echter niet zeggen dat BuurtvoorNatuur heeft stil gezeten! Er is heel veel te doen om natuur en milieu. De media staan er mee vol. Verdieping hierin heeft veel tijd gekost, en nog steeds. De eigen omgeving heeft daarnaast nog steeds volop aandacht.

Op zaterdag 24 febuari 2018 hebben we het initiatief genomen om samen met ANB (Agentschap Natuur en Bos) een boomplantactie te houden (1300 hazelaars werden geplant), op percelen langs de Zangerheidestraat en Fietenstraat. Die boomkap was nodig om de "exoten" een halt toe te roepen, en de inheemse bomen een kans te geven. Op voorhand was reeds geweten dat de eikels van de Amerikaanse eiken nog een aantal jaar weer zouden opschieten. Afgelopen maand  (augustus 2019) werd door ANB al deze uitwas vakkundig verwijderd, zodat de 1300 geplante hazelaars weer volop de kans kregen om zich verder te ontwikkelen. Nog een paar jaar volhouden, en de hazelaars zullen voldoende schaduw werpen op de strooilaag, zodat er geen verdere ontkieming van de aanwezig eikels zal plaatshebben.
Bedankt ANB door de ondersteuning!

Vuurwerk

Wie is er niet mee opgegroeid: tijdens oudjaarsavond gezellig met vrienden en familie bij elkaar zijn, lekker eten en drinken. Dan om 00:00 uur een glas champagne drinken en genieten van het vuurwerk dat wordt afgestoken. Een hele vervelende bijkomstigheid was dat onze hond angstig wegdook. Nu jaren later is het nog steeds een traditie waarbij wij zelf geen vuurwerk meer afsteken. Het is triest om te zien hoe angstig onze huidige hond is. Je vraagt je af wat de impact is op wilde dieren, maar ook op het milieu.

Uit wat internetonderzoek komt naar voren dat vuurwerk een behoorlijke impact op het milieu heeft.

De concentratie fijnstof neemt toe, dit kan tot wel 40 keer zo hoog zijn als normaal (schadelijk voor de longen, van mens en dier). Er komt koper vrij, schadelijk voor flora en fauna. Naast koper komen er nog andere zware niet afbraakbare metalen vrij. Niet al het vuurwerk wordt verband. De restanten komen terug terecht op de bodem. Bijna 20% van het koper in oppervlakte water komt uit vuurwerk!

Goed om bij stil te staan...

Bos+ heeft een leuke reminder op hun site geplaatst onder de noemer "21 redenen waarom bossen belangrijk zijn". Een 22e reden willen wij als Buurtvoornatuur toevoegen, hoewel dit een hele persoonlijke is: bomen en bossen zijn mooi. Als mensen met vakantie gaan willen ze een camping in een groene omgeving, een appartement met zeezicht. Vreemd dat niet meer mensen op de barricades springen als in de eigen leefomgeving de natuur wordt bedreigd.

Een linkje naar de 21 redenen zoals vermeld door Bos+

De Verkiezingen

 

Vandaag is er een nieuw protestbord geplaatst op de Kiep. De titel is “Kies de Kiep”. De titel verwijst naar de Kiep waar wij als Buurtvoornatuur een RUP voor willen zodat dit stukje natuur blijvend beschermd wordt. Helaas is de Kiep niet de enige natuur die onder druk staat, of zelfs met vernietiging wordt bedreigd. Wij geven geen stemadvies af voor deze of gene. Wel vragen wij U als kiezer om goed stil te staan bij het inkleuren van dat vakje op 14 oktober; vraag U af welke partijen de natuur en het milieu een echt warm hart toedragen.Hoe is dat de afgelopen jaren of zelfs decennia geweest en wat wordt nu beloofd.

De politiek is aan zet om daadkracht te tonen en niet alleen voor het behoud van de Kiep en andere natuur. Uitbreiding van natuur zou meer passend zijn. Men moet namelijk zorg dragen voor de toekomst. Zorgen dat er een toekomst is voor onze kinderen en kleinkinderen! Zij moeten kunnen ervaren hoe het is om op te groeien en te leven  in een groene omgeving. Een groene omgeving waarin ook dieren een veilig heenkomen weten.

BuurtvoorNatuur

"Curieuze neuzen"

De uitslag van “curieuze neuzen” is binnen! In Mei 2018 werd er gedurende een maand de NO2-concentratie (stikstofdioxide) in onze straat gemeten. Dit is een gas dat met name door verbranding van benzine en diesel  tot stand komt.

Er waren 3 meetpunten. Deze meetpunten gaven een vrij identieke waarde af . Op het eigen adres werd  15,9 microgram per kubieke meter gemeten.

Een uitslag waar we zeker tevreden mee mogen zijn.  Echter zoals aangegeven is deze meting in Mei verricht. Heel graag zien we een nieuwe meting tegenmoet die gedaan wordt in de maand December/Januari als de verwarmingen op stookolie op volle toeren draaien.

 

De politiek 2018

In het voorjaar van 2017 werd er een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor de realisatie van een manege op de Kiep. Voor dit project zou het hele gebied ontbost worden. Buurtvoornatuur heeft deze strijd tegen ontbossing voorlopig gewonnen, maar ijvert nu voor het definitieve behoud van het bos door middel van een RUP (omzetting naar natuurgebied).
De milieuraad van Bilzen steunt ons in dit verzoek en stuurde dit advies door naar de zittende politiek om op te nemen in hun partijprogramma’s.
Buurtvoornatuur vroeg daarop ook een gesprek aan met alle politieke partijen in Bilzen. In afabetische volgorde kunnen we hun opinie als volgt samenvatten:

Beter Bilzen

‘Beter Bilzen’ wil meer Groen en zoveel mogelijk Groen conserveren, maar zomaar recreatiegebied omzetten naar natuurgebied kan simpelweg niet.
Dat recreatiegebied van de Kiep moet verplaatst worden naar een ander gebied. In dat kader zou er dan op die andere plek moeten gekeken worden of er draagvlak is voor recreatie en dan is een eventueel RUP mogelijk.

Bilzen bruist

‘Bilzen bruist’ is het eens met het behouden van het groen op de Kiep en het verleggen van het recreatiegebied, maar het anders inkleuren van het recreatiegebied zonder dat het elders gecompenseerd wordt, is alleszins geen optie. Het verschuiven van het recreatiegebied naar ander recreatiegebied kan een (eventuele) optie zijn en zo kan de Kiep dan natuurgebied worden. Milieu/natuur wordt alleszins een grote brok in hun partijprogramma.

Groen

‘Groen Bilzen’ heeft zich altijd al duidelijk uitgesproken voor het behoud van de natuur op de Kiep. Het RUP zal zeker opgenomen worden in het partijprogramma. Voor Groen Bilzen past dit in hun bredere visie voor de toekomst. Zij staan voor het beschermen van de natuur en open ruimte, en het realiseren van een betonstop NU ipv in 2040. 

NVA

‘N-VA Bilzen’ wenst één en ander in een ruimer kader te plaatsen.  N-VA drukt uit dat zij regelmatig geconfronteerd worden met vragen van mensen om het gewestplan te wijzigen. Dit telkens ad hoc oplossen met het opmaken van een RUP lijkt hun  geen goed idee, temeer daar de stad daar niet zomaar alleen kan over beslissen.
Vandaar dat ze voorstellen om onmiddellijk na de verkiezingen het gemeentelijk structuurplan te evalueren. "Op dat ogenblik zullen wij uw vraag zeker meenemen omdat ze dan besproken en afgewogen kan worden in een ruimer kader. Uiteraard willen wij dat stukje recreatiegebied graag ergens gecompenseerd zien omdat Bilzen zeker nog behoefte heeft aan recreatiegebied op andere plaatsen".

Trots op Bilzen

‘Trots op Bilzen’ is voor zoveel mogelijk groen in de deelgemeenten. Het is dan ook logisch dat de Kiep en het RUP aandacht krijgen.
Zij zien het wel in een breder kader (niet in een apart RUP), maar in een breder planinitiatief, zodat de ruimte voor recreatie kan geherlocaliseerd kan worden naar bv. het voetbalplein te Eigenbilzen, of andere (niet-betwiste) sportzones. In ieder geval gaat Tob volledig akkoord om het recreatiegebied aan de Litsebeek volledig in natuurgebied op te nemen en dit vanwege meerdere redenen (hoge natuurwaarde, moeilijke verkeerssituatie, belevingswaarde, e.d.).

Vlaams Belang

Natuur en milieu zijn zeker niet altijd linkse thema’s. Er is ook een significant groen luik in het partijprogramma van het Vlaams Belang. Het vrijwaren van landelijke gebieden en de ontgroening tegengaan waar mogelijk, zorgt ervoor dat een stad leefbaar wordt/blijft. Vlaams Belang Bilzen spreekt zich bijgevolg ook uit voor het behoud van de Kiep. Het steunt het RUP voor de Kiep en neemt het op in het lokale partijprogramma.

We danken alle partijen voor de constructieve gesprekken. Wij hopen alvast op een goede afloop en dat de Kiep effectief krijgt wat het verdient: een bestemming tot natuurgebied. Wij zullen er zeker op toezien dat de heren en dames politici zullen uitvoeren wat ze gezegd hebben m.b.t. dit onderwerp.

September 2018

Politiek en een RUP voor de Kiep: afgelopen periode hebben alle politieke partijen van Bilzen een uitnodiging ontvangen van Buurtvoornatuur voor een gesprek over hun standpunten m.b.t. de natuur. Specifiek werd er ingezoomd op een RUP voor de Kiep 😉
We zijn heel erg blij te kunnen vermelden dat alle politieke partijen gebruik hebben gemaakt van deze uitnodiging. Weldra zal er een beknopte samenvatting van deze gesprekken online worden geplaatst.

September 2018

Na een heuse vakantiestop is Buurtvoornatuur van start gegaan met het plaatsen van een nieuw bord aan de Hoefaertweg. We ijveren nog steeds voor een RUP van de Kiep. Helaas heeft het bord niet lang overleefd. Het werd verwijderd en terug gevonden in een container van het milieupark van Bilzen. Er is niet lang bij de pakken stilgezeten; er is een nieuw bord geplaatst. Ditmaal midden tussen ander borden die evenementen aankondigen. Inmiddels staat dit bord alweer 2 weken 🙂

Een linkje naar de FB pagina van Buurtvoornatuur waar meer visueel materiaal aanwezig is over hetgeen er gebeurd is.

 

Activiteiten eind mei BuurtvoorNatuur

2-6-2018 BuurtvoorNatuur is actief 😉 bijscholing d.m.v. het volgen van symposia; deelnemen aan manifestaties en gesprekken met de politiek.

Vandaag was BuurtvoorNatuur aanwezig bij een manifestatie voor het behoud van de Grone Delle in Stokrooie/Hasselt. Ruim 200 mensen trotseerden het warme weer en getuigden hun steun voor het behoud van dit gebied. Er dreigt een kleine 30 hectaren verwoest te worden voor uitbreiding van industrie. Dit dossier loopt al een aantal jaren, de dreiging blijft groot. 

Gedurende de lopende procedure rondom de Kiep zwijgden alle betrokken politieke partijen omdat ze dit moesten in het kader van hun onpartijdigheid. Aansluitend heeft BuurtvoorNatuur wederom contact gezocht met de partijen. De gesprekken beginnen nu goed op gang te komen. Tijdens de gesprekken komen zowel het proces als de inhoud ter sprake. Zodra alle afzonderlijke partijen gesproken zijn zal er een update op deze pagina volgen.

28 mei was BuurtvoorNatuur aanwezig op een infoavond rond het thema "bermen vol leven". Tijdens deze bijeenkomst werden vragen gesteld over de voortgang van dossier betreffende het "platspuiten" van een van de weilanden in de directie omgeving van de Litsebeek. Bij deze spuitoperatie werd een berm geraakt waar onze gemeente zo trots op is (vossenkuilstraat). Helaas was het antwoord op de vraag naar de stand van zaken teleurstellend. I.v.m. de privacy mocht de naam van de beheerder niet worden vrij gegeven voor verder onderzoek. M.a.w. het dossier is gesloten. Hoe verzin je het? Wie blokt dit? 

Tweede helft mei

28-5-2018 Tweede helft van mei is er het een en ander gebeurt; er is meegewandeld voor "Walk for the climate" om Kiewit. BuurtvoorNatuur deed dit samen met vele andere burgers en BV's die de Vlaamse Overheid onder druk zetten om de juiste beslissingen te nemen... in ons aller belang, maar vooral in dat van onze kinderen. Er moet serieus werk worden gemaakt op het gebied van ons milieu! Tijd van achterover leunen moet echt gedaan zijn.

Afgelopen zaterdag heeft BuurtvoorNatuur deelgenomen aan de garageverkoop in Eigenbilzen. Ondanks de tropische temperaturen is onze stand goed bezocht. Iedereen hiervoor bedankt!

Begin mei zijn er weer protestborden van BuurtvoorNatuur slachtoffer geworden van een actie. Nu zijn ze niet vernield door onbekenden. Volgens onze bronnen heeft de gemeente zelf ze opgehaald en gedumpt in het containerpark. Waarom uitgerekend onze borden worden opgehaald is ons onduidelijk, er staan aan dezelfde straat meer borden, die zijn blijven staan. Het lijkt op een gerichte actie. Er is al navraag gedaan bij de gemeente, vooralsnog helaas zonder resultaat.   

Waar zijn onze insecten

15-5-2018 In Nederland wordt de noodklok geluid; waar zijn onze insecten?!?

Schokkend zijn de berichtgevingen over de drastische afname van het insecten en vogelbestand. Insecten zijn van levensbelang voor ons, zij zorgen voor bestuiving van planten, zij zijn de voeding voor vele vogelsoorten.

Hoog tijd dat de overheden hun verantwoordelijkheid nemen en krachtig gaan optreden tegen het gebruik van pesticiden. Verleden jaar maakte BuurtvoorNatuur melding van een particulier die een weiland in pacht had gekregen. In het weiland werd alles kapot gespoten, inclusief de omliggende bermen; er werd o.a. fotomateriaal overhandigd en melding gemaakt. Het resultaat was dat er een dossier is opgemaakt, en ergens werd opgeborgen. Dit moet anders. De tijd van wegkijken moet een halt worden toegeroepen.

Met de vinger wordt naar de boeren gewezen die massaal gebruik maken van deze middelen. Niet alleen de boeren zijn aan zet, ook de consument. Moet een aardbei de ideale vorm hebben? Als kind zijnde hadden aardbeien alle vormen, soms zat er een slakje tussen. Mijn ouders zeiden dan, ah, een beestje spoel het af, het is gratis vlees. Er was een aardbeien seizoen, er was een sinaasappel seizoen, er was een aspergetijd. Tegenwoordig willen we als consument te allen tijde die mooi blinkende groente of fruit op tafel hebben. Dat kan niet zonder intensieve teelt waarbij gespoten wordt. Dit consumenten gedrag laat een enorme ecologische voetafdruk achter.

In de eigen tuin wordt ook heel veel gespoten door mensen. Al die mooie onkruidvrije opritten zijn een gevolg van het gebruik van chemicaliën.  Zelf hebben we nooit gespoten om onze tuin onkruidvrij te houden. Ja dit kost veel tijd, ja onze tuin ziet er soms wat wilder uit. Ook bij ons is de buxus eruit gegaan. Jarenlang hebben we plezier gehad van de buxus en de vele lieveheersbeestjes, en kleine spinnen die erin en erom heen leefden. Praat met mensen die de buxus nog groen erbij hebben staan: “ik zie geen lieveheersbeestjes meer”… Nee inderdaad die zijn kapot gespoten. De overheid en de industrie moeten hun verantwoordelijkheid nemen, maar wij als individu ook. Begin met het verbeteren van de wereld en begin bij jezelf: STOP met het gebruik van pesticiden en andere rommel in je eigen tuin

De overheid is aan zet, de industrie is aan zet, jij bent aan zet.

Stop met het gebruik van pesticiden.

Zorg ervoor dat je dit in je tuin kunt planten

Een aantal nieuws links:

NOS: Natuurmonumenten slaat alarm over afname aantal insecten in Nederland  “De oorzaak van de afname van het aantal insecten ligt volgens Natuurmonumenten bij de landbouw. Er worden bijvoorbeeld te veel fosfaat en bestrijdingsmiddelen gebruikt. “

 

nu.nl: 'Dramatische afname van insecten in natuurgebieden Nederland'  “''De resultaten zijn in lijn met het Duitse onderzoek dat eind 2017 verscheen en waaruit bleek dat 76 procent van de insecten in de afgelopen 27 jaar is verdwenen. Het aantal onderzoeken met onheilspellende berichtgeving stapelt zich in hoog tempo op", zegt Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten. Zo nam het aantal vogels in Frankrijk sinds 2000 met 33 procent af. Veel vogels zijn insecteneters.”

Omroep Brabant: Onderzoekers luiden noodklok over insecten: 'We moeten onze tuintjes minder opruimen'

BuurtvoorNatuur aanwezig bij tuinbeurs Munsterbilzen 2018

15-5-2018 Afgelopen zondag was de tuinbeurs in Munsterbilzen. Zoals aangekondigd was BuurtvoorNatuur aanwezig met een heuse stand. Ondanks het slechte weer kijken wij terug op een geslaagde dag. We danken eenieder die onze stand heeft bezocht voor de getoonde interesse. BuurtvoorNatuur blijft vechten voor het behoud van de Kiep. Een linkje naar meer foto’s van de stand.

 

Nieuwe steun RUP voor de Kiep

10-5-2018

Slecht nieuws voor de liefhebbers van protestborden aan de Hoefaertweg. Ze zijn verdwenen… Een oplettende buur wist aan BuurtvoorNatuur te vertellen dat ze verwijderd zijn door de gemeente en naar het milieupark zijn afgevoerd… In het milieupark bleken inderdaad de borden te liggen. Vraag die open staat is of de gemeente ze heeft afgevoerd, en waarom. Vreemd is dat aan de Hoefaertweg meerdere borden staan; die zijn echter blijven staan!?!

Goed nieuws is dan weer dat er beweging zit in de steun vanuit de politieke partijen voor een RUP voor de Kiep! Vlaams Belang Bilzen heeft aangegeven een RUP voor de Kiep te steunen. We hopen van harte dat er meer partijen volgen. Het behouden van natuur zou voor iedere partij, los van ideologie, boven in het vaandel moeten staan.  Wie gunt zijn/haar kleinkind om straks met een gas- zuurstofmasker over straat te moeten lopen omdat de lucht naar de knoppen is?

 

13 mei tuinbeurs Munsterbilzen

7-5-2018

Afgelopen weken is BuurtvoorNatuur druk in de weer geweest voor de tuinbeurs in Munsterbilzen; we zijn present met een heuse stand. Voor de kids is er een grimeur, er worden ballonnen geblazen in de meest waanzinnige vormen, er is origineel schilderwerk, heerlijke ambachtelijke speculaas, een edelsmid met speciaal voor BuurtvoorNatuur gemaakt werk... Daarnaast wordt er aan de geïnteresseerde informatie verstrekt over de activiteiten waar we het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. Allemaal activiteiten met als doel het gebied de Kiep in Eigenbilzen veilig te stellen; een RUP voor de Kiep. 

 

Plantenruildag te Genk

4-5-2018

Velt Genk organiseerde zaterdag 21-4, samen met Facebookgroep “Plantenruil Limburg”, een plantenruildag in het Heempark. Het ruilen van planten en zaden staat hierbij centraal. Op voorhand kweekten enkelen van BuurtVoorNatuur tomaten, paprika’s en pepers. En of dat er geruild werd! Kruiden, bloemen, zaden, groenten- en fruitplantjes,… Zelfs exoten zoals yacon en oca konden niet ontbreken. Bedankt aan de vele enthousiastelingen voor de plantjes en interessante kennis en Velt Genk voor de organisatie! Volgend jaar zijn we weer van de partij en dan met meer plantjes .

www.velt.be / Facebookgroep “Plantenruil Limburg”

 

Onze bijen, onze insekten

30-4-2018 Er gebeurt veel in de wereld op het vlak van milieu en natuur. Helaas stemt het merendeel van die berichten de mens niet bepaald optimistisch. Of het nu, lokaal, gaat om het feit dat een gemeente niet meedoet met een gratis plant bomen en struiken actie van natuurpunt limburg (Bilzen). Of dat een regering zich onthoudt bij een stemming op Europees niveau over het afschaffen van de meest kwalijke pesticiden ("In de Europese Unie is gisteren besloten tot een verbod op de grootste boosdoeners, de neonicotinoïden die een hele plant van de wortels tot de nectar dodelijk giftig maken voor insecten. België onthoudt zich van stem en vraagt voor een uitzonderingspositie.... ) Of een artikel dat ingaat op de ecologische mondiale crisis die ons te wachten staat doordat het aantal vliegende insecten drastisch aan het afnemen is. Tja vrolijk wordt je er niet van... Het ongenoegen groeit bij mensen. Buurtvoornatuur probeert op haar manier, kleinschalig iets te betekenen. Behoudt van 30.000 m2 natuur (de Kiep); initiatief tot het planten van extra bomen bij boomkap ; reageren op het lozen van rommel in de bossen. Kleinschalig, het moet ergens beginnen.

 

Ijzer, plastic en puin

23-4-2018 Iets om over na te denken: in Schoonbeek stort het ANB betonpuin om de bospaden te verharden. Een praktijk die al 10 jaar gangbaar is aldus datzelfde ANB.
De Schoonbeekse inwoner roert zicht terecht en na veel protest besluit de gemeente Bilzen in samenspraak met het ANB (in het hoofdkantoor te Brussel) om het puin alsnog weg te scheppen. (kanttekening: dit is voorlopig nog altijd niet gebeurd - ze weten niet waar ze met het puin naartoe moeten !!)
20/04 verschijnt dan een bericht over aangelegd betonpuin op een jaagpad in Bree. Enkele ongevallen zijn gebeurd en ook de vissers klagen van plastic. Net als in Schoonbeek is te Bree enorm veel grof puin, plastic e.d. te vinden. En ook worden daar weer arbeiders ingezet om het grove puin eruit te halen. Toch al te frappant ?
Ditmaal zit natuurlijk het ANB er niet tussen, maar de Vlaamse Waterweg. De Vlaamse Waterweg baat de meeste stukken grond uit in nabijheid van waterwegen. Misschien kunnen we in Bree ook op een gepaste respons hopen van de voornaamste stakeholders. Ik heb nl. zo'n vermoeden dat o.a. de voorzitter van de Vlaamse Waterweg het helemaal niet vindt kunnen dat zulk afval op paden belandt. In een andere rol heeft ze goed en uiteindelijk kordaat ingegrepen.

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20180419_03472891/twee-ribben-gekneusd-na-val-over-betonijzers

 

Een plekje voor de insecten onder aan de Kiep

De bakken met zaaigoed

22-4-2018 Dat de bijen onder grote druk staan door het gebruik pesticiden en het verdwijnen van hun leefgebied mag inmiddels velen duidelijk zijn. Wat kun je als individu doen? Deze vraag zette ons aan het denken en we besloten, onder het mom “alle kleine beetjes helpen”, een hoekje in onze tuin te reserveren voor hun. Zogezegd zo gedaan… Achter in onze tuin vonden we een stek waar we ruimte wilden creëren voor de insecten door het inzaaien van bloemen voor hun. Het probleem is echter dat de grond hier behoorlijk vochtig is (het achterste van onze tuin ligt in een overstromingsgebied, rrr). De oplossing werd gevonden in het deels verhogen van de grond. De verhogingen worden versterkt door deze in bloembakken te plaatsen. Van onder zijn de bloembakken open.

Nadat het benodigde hout was verzameld zijn ze gevuld met een mengeling van grond om voor de juiste voeding van de zaailingen te zorgen. De omstandigheden waren blijkbaar zeer goed. Na een week ontkiemde het eerste zaad. Nu drie weken verder zijn de bakken al aardig groen. Nu is het wachten dat ze verder volgroeien en voor bloemen gaan zorgen. Een extra plekje onder aan de Kiep voor onze bijen.

BuurtvoorNatuur neemt deel aan straat.net 2018

Discussie over de te volgen route hoort erbij 🙂

21-4-2018 Mensen van Buurtvoornatuur hebben deelgenomen aan de opruimactie straat.net 2018 waarbij zwerfvuil in de straten van Eigenbilzen werd opgeruimd. De actie was op initiatief van LG-Eigenbilzen en KSA-Eigenbilzen. De nodige zakken vuil zijn gevuld met rommel. Het meeste vuil werd aangetroffen in "groene omgevingen". Helaas weet BuurtvoorNatuur daar alles van. Tijdens een actie op de Kiep (hoefaertweg) werd een container rommel verzameld. Ook nadat deze actie werd uitgevoerd werd er nog regelmatig (stort)vuil aangetroffen aan de Hoefaertweg. Een dankwoordje voor LG- en KSA Eigenbilzen voor de fijne organisatie.

Puin Schoonbeekse bossen

15-4-2018 Een korte maar hevige tijd als afsluiting van een grote boskap, in het kader van onderhoud, in de Schoonbeekse bossen. Het ANB gaf opdracht om paden te laten verharden. Om de ondergrond is het nodige te doen geweest. Naast steenpuin was deze laag o.a. voorzien van veel ijzer, koper en plastic. BuurtvoorNatuur is er zelf poolshoogte gaan nemen en was diep onder de indruk van hetgeen er werd aangetroffen in dat puin. Dankzij de oplettendheid en het aansluitende initiatief van buurtbewoners om actie hiertegen zijn de betrokken partijen (ANB en de gemeente) tot de conclusie gekomen dat ze niet anders kunnen dan die laag weer te laten verwijderen. Een link naar een van de krantenartikels: 1. / 2.

BuurtvoorNatuur in gesprek met Lila

14-4-2018 Donderdag 12-4  is een delegatie van BuurtvoorNatuur afgereisd naar Heusden-Zolder voor een overleg met Limburgs Landschap VZW. Ons belangrijkste doel was het standpunt van LILA m.b.t. een RUP voor de Kiep helder krijgen. Het constructieve gesprek met directeur Frans Verstraeten en Ward Walraven (regiobeheerder Oost-Limburg, waaronder de gronden van Bilzen vallen) heeft de nodige duidelijkheid gegeven over de opties van het voortbestaan van de Kiep als natuurgebied. Hun steun t.a.v. een RUP kwam uitvoerig ter sprake; die steun lijkt er te zijn. Voorbehoud is er t.a.v de optie tot koop door de aannemer die tot 2020 geldt.  In het koopcontract is er sprake van verkoop van de Kiep voor de realisatie van een manage op de Kiep. Gezien het negatieve advies van o.a. het agentschap voor Natuur en Bos lijkt ons dat er weinig te vrezen valt… Centrale vraag voor BuurtvoorNatuur is het standpunt van de Raad van Bestuur Van Limburgs Landschap wanneer iemand anders met harde valuta over de brug komt voor het recreatiegebied dat op de Kiep ligt.

Op korte termijn wordt er een datum geprikt voor een bezoek van de heren Verstraeten en Walraven aan het gebied. Wordt vervolgd.

Hommels

13-4-2018 Het kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden (EIS) heeft een leuke en interessante basisgids "hommels" uitgebracht welke gratis te downloaden is.  

Groen maakt in haar programma waar, waar het voor staat; Groen

12-4-2018 Velen zien het om zich heen gebeuren, het verdwijnen van groen en stukken bos. Machteloosheid is troef; "ja mevrouw in het kader van achterstallig onderhoud moet er gekapt worden". Onderhoud dat grote gaten in de natuur achterlaat"; "in 19xx is het principe besluit genomen dat hier die parking komt". Vaak wordt er gepraat over compensatie van de gekapte bomen. Waar die bossen met die bomen staan is niemand duidelijk. De rekenkamer heeft een hele tijd geleden al aangegeven dat van die compensatie in natuur, het daadwerkelijk terugplanten maar weinig terecht komt. 

Het doet zeer goed om te vernemen dat een van de politieke partijen het lef heeft om te komen met een groots plan om België terug wat groener te maken. Onder de slogan: Bosplan: voor elke Vlaming een bos op vijf kilometer geeft de De partij Groen haar speerpunten aan:  1. Een onmiddellijk verbod op de kap van waardevol bos 2. 10.000 hectare nieuw bos 3. Een boom kappen = een nieuwe boom planten 4. Een correcte bosbarometer. Lees verder op de site van Groen!

BuurtvoorNatuur wil graag nog een stap verder: Een onmiddellijk verbod op de kap van alle bos; eerst goed in beeld brengen hoe het echt is gesteld met die zogenaamde compensatie, en de noodzaak van de kap. Per definitie is ieder bos waardevol.

 

De mens en zijn natuur

De Bever,

Eind jaren tachtig werd de bever in verschillende gebieden in Nederland uitgezet omdat deze met uitsterven bedreigd werd. Begin jaren negentig volgde België hierin. In België staat hij op de rode lijst, ook is hij Europees beschermt.

Nu vijfentwintig jaar later wordt de bever in Nederland al gezien als overlast. In het Nederlandse Limburg besliste de provincie dat bevers die teveel schade veroorzaken aan dijken afgeschoten mogen worden. De Vlaamse natuurvereniging Landschap VZW daagt de Nederlandse overheid voor de rechter. Ze zijn een crowdfunding gestart om de gerechtskosten te betalen (1).

De mens lijkt in zijn goede bedoelingen niet in staat om de natuur naar zijn hand te zetten. Als er een wolf wordt gesignaleerd lijkt iedereen zo enthousiast. Maar wat als deze zich hier echt gaat huisvesten. Menig jager zal zich in zijn handen wrijven als deze op een afschietlijst komt te staan.

1.https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/03/09/landschap_vzw_naarrechtbanktegenafschietenbevers/

CO2 en bomen

CO2 en bomen

Tijdens zijn leven neemt een boom veel CO2 op, hij geeft hiervoor zuurstof terug. Dit doet hij dag in dag uit. Een boom van 50 jaar is hier dus zijn leven lang mee bezig, totdat hij gekapt wordt. Als deze boom voor de biomassa wordt gebruikt, opstoken om energie uit op te wekken, komt de CO2 die deze boom gedurende zijn leven heeft opgenomen terug vrij. Als de kap van deze boom wordt gecompenseerd door een nieuwe identieke boom aan te planten heeft deze nieuwe boom na 50 jaar dezelfde hoeveelheid CO2 opgeslagen als de boom die in eerste instantie werd gekapt.

CO2-neutrale brandstof is brandstof waarvan gesteld wordt dat ze niet zorgen voor extra CO2 uitstoot. Als die jong aangeplante boom 50 jaar is heeft hij evenveel CO2 opgenomen als de boom die gekapt is geworden. We zijn dan wel 50 jaar verder in de tijd! De jonge aanplant zorgt dus niet voor een CO2 reductie (1).

Jonge of oude bomen? Uit onderzoek aan tropische bomen is naar voren gekomen dat met name oude bomen zorgen voor een hoge opname van koolstof. Uit het onderzoek kwam naar voren dat van de onderzochte bomen 39 tot 50% van de totale opgenomen hoeveelheid koolstof in het laatste kwart van hun leven heeft plaatsgevonden. Oude bomen zijn dus zeer waardevol (2).

Wat betekent dit als je in een bos in het kader van onderhoud 20.000 (Schoonbeek) bomen kapt?

Even een link terug naar de Kiep in Eigenbilzen waar men 30.000m2 bos wilde kappen; Trees for All handteerd als vuistregel dat een volgroeid bos zo'n 1500 ton CO2 per hectare heeft opgenomen (3). Dit betekent dus dat de Kiep goed is voor zo'n 4500 ton. Was het tot een kap gekomen had er elders 30.000m2 bos terug moeten aangeplant moeten worden en hadden we wederom 40 tot 50 jaar moeten wachten eer die CO2 was gecompenseerd. En dan staan we niet stil bij de biodiversiteit die verloren was gegaan en het plezier dat mens en dier beleven aan dit stukje natuur.

  1. http://www.ademloos.be/nieuws/hout-verbranden-schadelijker-dan-gedacht )
  2. https://www.scientias.nl/oude-bomen-gaan-pensioen/
  3. https://www.treesforall.nl

De ravage van Schoonbeek

De ravage van Schoonbeek
Plastiek groeit uit de grond

3-4-2018 Naar aanleiding van een bericht op facebook waarin te kennen werd gegeven dat er in het bos van Schoonbeek plastic en ijzerwaren in nieuw aangelegde paden zijn gedumpt is BuurtvoorNatuur ter plekke gaan kijken. Het bezoek werd als schokkend ervaren.

Ijzer en koper in alle formaten

Gedurende de dag is er het nodige te doen over geweest op het internet. S middags zijn de diverse media aanwezig geweest. De politiek schijnt zijn afschuw te hebben uitgesproken. De grote schuldige in het gehele verhaal zou bouwonderneming Heylen zijn die is ingehuurd door het ANB voor de uitvoering van deze werken...  Inmiddels zijn er drie oost Europese krachten aan het werk zijn om visueel alles op te ruimen… Er zou geopperd zijn om het bouwbedrijf de tijd te geven om alles op te ruimen, bij de oplevering wordt beoordeeld of de werken naar behoren zijn uitgevoerd. Nou, ja… Als er straks een laag zwarte grond over de rotzooi ligt is het optisch dik in orde. De vervuiling is dan mooi afgedekt. Laten we wel zijn om dit karwei goed te klaren moet de verantwoordelijke aannemer alles eruit halen en niet alleen datgene wat zichtbaar is. 

Deze overgebleven bomen krijgen nu echt wel genoeg ruimte...

Los van de enorme rommel die BuurtvoorNatuur tijdens deze ochtend en middag aantrof viel er een enorme ravage in het bos zelf waar te nemen. Het afgelopen jaar zijn er in dat bos maar liefst 20.000 bomen gekapt onder het mom van onderhoud. Er zouden met name exoten als de Amerikaanse eik verwijderd zijn. Welke maatregelen worden er getroffen om te voorkomen dat er over 20 – 30 jaar weer 20.000 bomen geoogst moeten worden? Wat betekent dit soort onderhoud voor ons CO2?

De dieren zijn het sluitstuk van de hele kap. Naar het schijnt zijn er veel reeën, varkens en andere dieren het bos ontvlucht tijdens de kapwerkzaamheden. Veel dieren zijn aangereden. Reeën doen er twee jaar over om terug hun stek in zo een bos te krijgen.

Afval van 50m gestort puin in Schoonbeek...

Klik hier voor meer foto's van gevonden voorwerpen aan de oppervlakte. Wat ligt er nog meer wat dieper onder het puin? BuurtvoorNatuur

Het Belang van Limburg TVL

Een RUP voor de Kiep

1-4-2018 Nieuw geplaatste actieborden aan de Hoefeartweg in Eigenbilzen zijn getuige van het feit dat BuurtvoorNatuur nog steeds volop bezig is om de Kiep de bescherming te geven die ze verdient. 

Acht weken geleden hebben alle afzonderlijke politici van de verschillende fracties in Bilzen een mail gekregen waarin gevraagd werd om een standpunt in te nemen m.b.t. de vraag of men wil gaan voor een RUP voor de Kiep of niet. Naar onze mening een reële vraag, zeker met de verkiezingen voor de deur.  Hoe zit het met de standpunten van de verschillende partijen t.a.v. een RUP? Hoe groen zijn de partijen? Uiteindelijk hadden drie partijen het fatsoen om te reageren: Groen,  Trots op Bilzen en het Vlaams Belang. Groen was in haar reactie heel duidelijk “gaan voor een RUP”. Trots op Bilzen en het Vlaams Belang hebben zich vooralsnog niet helemaal duidelijk uitgesproken op de specifieke vraagstelling. De toon is echter positief! Zacht uitgedrukt zijn we zeer teleurgesteld in: NVA, SPA en Beter Bilzen. We mochten zelfs geen ontvangstbevestiging ontvangen voor de mailing. Hoe gaan partijen om met hun burgers? Straks wel vragen voor steun en een stem bij de verkiezingen…

Tijdens de onlangs gehouden aftrap van de klimaatweken op 13 maart, liet de burgemeester zich ontvallen dat het altijd dezelfde mensen zijn die naar dit soort evenementen komen. Een zeer dubbele opmerking; hoe zat het met de inspanningen om specifiek voor natuur -en klimaatthema's burgers warm te maken? Maar nog meer komt de vraag naar voren wat verwacht een politica van haar burgers als ze zelf en haar partij zelfs niet het fatsoen krijgen opgebracht om te reageren op een vraag van een groep pro-actieve burgers. Zouden er niet genoeg stemmen te vergaren zijn uit die hoek? De toekomst zal het leren.

Bij de kritiek die we uiten gaat het niet om het standpunt dat politici/partijen innemen. Daar kan in een democratie over gediscussieerd worden. Het gaat om de houding en het respect t.o.v. de burger, hun toekomstige stemmers.

Een wond in het hart van het Amazonewoud

29-3-2018 Een nieuwe online petitie van Avaaz!

"Dappere inheemse gemeenschappen nemen het op tegen een Canadees mega-bedrijf dat in het hart van het Amazonewoud een vervuilende goudmijn wil openen! Als dit plan doorgaat zou een van de gemeenschappen voorgoed van de aardbodem kunnen verdwijnen. Deze hoeders van het Amazonewoud vragen ons om steun!

Het mijnbedrijf heeft zo goed als alle vergunningen binnen -- maar met behulp van rechtszaken zijn de inheemse gemeenschappen erin geslaagd het proces te vertragen. Het bedrijf leidt nu grote verliezen en het wordt investeerders heet onder de voeten.

Dit is onze kans.

De belangrijkste investeerder, Agnico Eagle Mines, wil graag zijn internationale reputatie als leider op het gebied van duurzaamheid behouden. Over een paar weken houdt het bedrijf een aandeelhoudersvergadering. Als wij daar een miljoen handtekeningen kunnen aanbieden kunnen we het tij van dit krankzinnige project keren. Voeg jouw naam toe en deel met iedereen"

Een link naar de petitie

Avaaz is een online campagnenetwerk gevestigd in de Verenigde Staten, opgericht in 2007. De organisatie promoot wereldwijd activisme en richt zich bijvoorbeeld op klimaatverandering, dierenrechten, corruptie, armoede, politieke conflicten en oorlogen. The Guardianbeschouwt het als 's werelds grootste en machtigste online activistennetwerk. De organisatie zet online petities op om politieke druk uit te oefenen. Ze wordt politiek beschouwd als progressief.

Bewoners nemen deel aan "CurieuzeNeuzen Vlaanderen"

28-3-2018 Bewoners, en leden van BuurtvoorNatuur,  van de litsebeek in Eigenbilzen zijn geselecteerd om deel te nemen aan het project CurieuzeNeuzen Vlaanderen. CurieuzeNeuzen Vlaanderen is een citizen-scienceproject dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen in kaart wil brengen. Het is een initiatief van Universiteit Antwerpen, De Standaard en de Vlaamse Milieumaatschappij met ondersteuning van kariboo!, VITO, en HIVA – KU Leuven. Er hebben zich ruim 52.000 kandidaten aangemeld. We zijn verheugd bij de gegadigden te mogen zitten!

Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in Vlaanderen, meer specifiek met die in de Litsebeek. Bij het onderzoek gaat er grote aandacht uit naar stikstofdioxide. Nadat het onderzoek is afgerond en de gegevens bekend zijn zullen we hier aandacht aan besteden! Een linkje naar : "De Standaard - "Waarom stikstofdioxide zo gevaarlijk voor U is".

Prijs voor deelname aan fotowedstrijd "fiets en klimaten"

27-3-2018 In de door stad Bilzen georganiseerde fotowedstrijd “fiets en klimaten”, een onderdeel van het thema “Klimaten vrienden van de aarde” was BuurtvoorNatuur aanwezig. Sarah trotseerde de koude en wist de prijs te bemachtigen. Een dikke proficiat Sarah!

Stem voor de zon

25-3-2018 Op de facebookpagina van BuurtvoorNatuur is vermeld: "Wij weten nog niet voor wie we bij de gemeenteraadsverkiezingen zullen stemmen. We weten wel voor wie we NIET zullen stemmen: voor diegenen die vinden dat ze ons geen antwoord verschuldigd zijn".

Ruim een maand geleden zijn alle afzonderlijke politici van de gemeente Bilzen via mail benaderd met het verzoek om een RUP voor de Kiep in hun partijprogramma op te nemen. Los van een standpunt in deze getuigd het van fatsoen om op zijn mins te reageren met een ontvangstbevestiging. Spijtig genoeg moeten we concluderen dat het fatsoen bij de helft ontbreekt 🙁 ... wordt vervolgt! BuurtvoorNatuur.

Waardevol geopunt

Toen BuurtvoorNatuur in 2017 bezwaar aantekende tegen een stedenbouwkundige aanvraag voor de realisatie van een manege ten koste van 30.000m2 natuur betekende dit het begin van een lange en intensieve zoektocht naar gegevens. Heel veel inzicht kregen we dankzij de kaarten op www.geopunt.be. Op de site is vermeld: "Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie. Het geoportaal maakt geografische informatie toegankelijk voor overheidsinstanties, burgers, organisaties en bedrijven". Vraag je je af wat voor een bestemming een bepaald stuk grond heeft is dit een zeer handig hulpmiddel. Er zijn ook historische kaarten opgenomen. Kortom, een bezoekje waard 😉

BuurtVoorNatuur

Sluikstorten op de Kiep

Nadat BuurtvoorNatuur weer eens geconfronteerd werd met sluikstorten aan de kiep is de gemeente ingeschakeld. Helaas moet BuurtvoorNatuur constateren dat het sluikstorten aan de Kiep doorgaat. Net als alle andere groen gebieden gelegen aan de openbare weg is ook de Kiep hier regelmatig het slachtoffer van. Nu zijn er o.a. emmers met restanten eten gedumpt. Niet alleen zorgt sluikstorten voor de nodige vervuiling en milieurisico's, ook kost dit de gemeenschap miljoenen euro's. Pluim voor de gemeente, kort nadat deze in kennis was gesteld is het vuil verwijderd. 

Politiek en uitnodiging om standpunt in te nemen

Dinsdag 13 maart was een delegatie van Buurtvoornatuur op het klimaatdebat in Bilzen. Naast zo'n 12-tal personen van de Litsebeek waren daar nog enkele geïnteresseerden van natuurverenigingen, de organisatie (milieuraad Alebi) en een handvol politici ( vnl. de sprekers) aanwezig. Die laatsten klaagden dat het voor hen héél moeilijk is om de interesse van burgers te wekken voor de klimaatzaak en het milieu: " Het zijn altijd dezelfden die opdagen!'. Maar moet u weten, wij schreven ALLE politici van Bilzen anderhalve maand geleden aan met de vraag om zich voor 15/3 uit te spreken over een RUP voor 'ons' bos 'De Kiep'. (dus voor/tegen een rup om het recreatiegebied om te zetten naar natuurgebied).

Van Fons Cauberg (bedankt!) en Groen Bilzen kregen we meteen een positief antwoord (waarvoor dank, Bert Verleysen en Johan Danen), van Johan Sauwens van CD&V een reactie (waarvoor ook dank, maar we willen toch graag een echt antwoord). MAAR!!!.. van NV-A, van VLD, van SPA en andere fracties kregen we helemaal NIETS: geen antwoord, nee, zelfs geen ontvangstbevestiging of beleefd antwoordje. Als het voor ons als burgers onmogelijk is om onze lokale politici te bereiken, waarom verwachten zij dan dat zij ons wél bereiken? Als wij geen vragen mogen stellen, zodat we weten waar zij voor staan, hoe kunnen wij dan weten voor wie we moeten stemmen? BuurtvoorNatuur

Het Klein Verzet

Op 28 februari was een kleine delegatie van Buurtvoornatuur aanwezig bij een happening rond de verhalen van het klein verzet geschreven door Tine Hens. Tine Hens is een journaliste en auteur van het gelijknamige boek 'Het klein verzet'.

Ook ons eigen verhaal - de strijd voor het behoud van de Kiep - kwam ter sprake tijdens deze avond, georganiseerd door Groen Bilzen. Karen Schabregs, tevens lid van het buurtcomité, vertelde uitvoerig tijdens de inleiding over ons klein verzet.